Afmelden competitie

 

Hoe werkt het afmelden voor de competitie?

 

Afmeldmogelijkheden woensdag

Voor de woensdag kan  worden afgemeld via de website. Volg deze link. Telefonisch afmelden kan ook via 06 30178940.

 

Afmeldmogelijkheden maandag

Voor het afmelden op maandag staan er 3 kanalen open; de website, de afmeldtelefoon en het afmeldschrift. Het schrift ligt in de kast naast de bar.

 

Het gehele paar komt niet

Als zowel u als uw partner op een avond niet aanwezig zijn is het heel eenvoudig: u meldt zich af via een van de kanalen. Bij die afmelding vermeldt duidelijk dat u beide afwezig bent.  Dat is eenvoudig en gaat eigenlijk nooit fout.

 

Een lid van het paar komt niet

Als één lid van het paar niet kan zijn er twee mogelijkheden.

  • 1.  U mag zelf een invaller regelen (ook van buiten de club). In dat geval wordt van u verwacht dat u, via het kanaal van uw keuze, duidelijk aangeeft wie er niet komt en wat de  voor- en achternaam van de invaller is.
  • 2.  U wilt graag dat de afmeldtelefonist(e) een invaller voor u regelt.  In dat geval meldt u of uw partner via website, afmeld schrift of afmeldtelefoon één van beiden niet komt. De afmeldtelefoon zorgt dan voor een invaller. U kunt dan gewoon naar de clubavond komen.  Goed op tijd komen om het systeem even door te nemen en aan elkaar te wennen is zeer aan te bevelen. Als het onverhoopt niet lukt om een invaller te vinden wordt u tijdig gebeld.
  •  

Afmelden moet tijdig!

Het is prettig als u uw afwezigheid tijdig doorgeeft. De laatste afmeldmogelijkheid is op de speeldag om 12.00 uur.

De telefoonnummers van de afmeldtelefoon vindt u in het Klaverblaadje en op de website.

 

 

 

Afmelden via de site.    

Doe dat via deze link.

Als u afmeldt via de site krijgt u altijd direct een bevestigingsmail. Controleert u even of u die ook ontvangen heeft. Als dat niet het geval graag nog een keer proberen of telefonisch afmelden.

 

 

Telefonisch afmelden.