Kroniek

 

 1953

 

Oprichting BBC. Accommodatie: Hotel De Keizerskroon.
Voorzitter de heer Brunnekreef.
Jaarlijks wordt in april/mei een viertallen-nederlaagtoernooi georganiseerd. 

1958

sept

4 rondes van 3 speelavonden, om de week competitie en viertallen 

 1959

mei 

De heren Brunnekreef, De Roo, Vlemminx en Kamphof kampioen 2e klasse NBB-Overijssel. 

 1959

sept 

Stemming tot toelaten nieuwe lid op de ledenvergadering.

 1961

mei

Viertal degradeert uit de eerste klasse. 

 1962

 

Advertentie voor nieuwe leden.
Laatste viertallen-nederlaagtoernooi. 

 1963

mei

Ook de heren Harmsen, Stoefenbeld, Brunnekreef en Gerdingh promoveren naar de eerste klasse.

 1965

mei

De heren Scheffer, Oortgiessen, Van Orsouw en mevrouw Van Orsouw promoveren naar de hoofdklasse.

 1967

sept

Jaarvergadering in hotel 't Schip. 
De gemeente geeft toestemming tot verlenging van de sluitingstijd met 30 minuten tot 00.30 uur. 

 1968

mei

St. Vincentiusdrive Oldenzaal: 2 maal eerste prijs en 1 maal tweede prijs en de wisselbeker.

 1969

mei

Deelname aan finale Ruitenboer met 2 paren.

 

sept

Benoeming administrateur meesterpunten.

 1970

sept

Besluit tot vertrek uit De Keizerskroon naar de Bijenkorf.

 1971

sept

Bestuur wordt benoemd tot ballotagecommissie, leden kunnen bezwaar indienen.

 1972

sept

Bondslidmaatschap ter discussie gesteld, slechts een deel van de leden is opgegeven als bondslid.

 1973

jan

BCC uitgeschreven als lid NBB.

 

sept

Om de week strenge en vrije competitie.

 1974

okt

Bijbetaling van fl 480,00 voor bediening uit clubgelden.

 1978

sept

Entreegeld voor nieuwe leden van fl 5,00 naar fl 10,00.

 

okt

25 Jarig jubileum, middagbridge en feestavond.

 1979

aug

Voorzitter Wabeke overleden.

 

sept

Competitie 4 ronden van 3 avonden.

 

nov

Positieve reactie op uitnodiging van Bornse Sportfederatie voor een ontmoeting met Bridge Club Rheine.

 1980

sept

Voor het eerst sprake van de wachtlijst.
Fl.0,50 extra op consumptiekaart t.b.v. bediening. 

 1982

okt

Bridgedrive ten bate van instant houding van de Bijenkorf.

 1983

sept

Opening van eigen girorekening i.p.v. spaarbankboekje.

 

nov

Competitie van 3 naar 4 avonden per ronde.

 1986

sept

De ballotagecommissie wordt opgeheven.

 1987

mei

Ledenstop: thans 106  leden

 1988

nov

Competitiereglement wordt ingevoerd.

 1989

jan

Na faillissement van de  Bijenkorf verhuizing naar Café Restaurant Platenkamp.

 

juli

Heruitgave ”Gele boekje”,bundeling van regels.

 

aug

Uitgave eerste Nieuwsbrief.

 1990

sept

Technische commissie wordt gevormd.
Benoeming de heer Van Baaren tot lid van verdienste. 

 

nov

Samenwerking met ”t Schip In ” bij drives tegen Rheine

 1991

juni

Organisatie zomerbridge gezamenlijk met ”’t Schip in”.

 

aug

Besloten wordt tot aanschaf van biedingboxen.

 

okt

Klok gezamenlijk met ”t Schip In” uit opbrengst zomerdrive.

 1992

 

Zondagmiddag bridge /diner georganiseerd in wintermaanden.

 

aug

Eerste Melbuul’’n drive.

 1993

feb

Aansluiting bij de NBB.

 

sept

Speelschema drie maal vijf avonden.
Aanschaf computer en printer 

 

okt

Veertig jarig jubileum, middag bridge, avond buffet/cabaret (zie elders).

 1994

sept

Start tweede speelavond op maandag, naast de dinsdag.
Aanschaf kaartlezer en computer met ”Schip in”.

 

okt

Uitgave van gezamenlijke reglementen.

 1995

feb

Einde zondagmiddagbridge.

 

mrt

Gezamenlijke activiteiten met ”t Schip In” onder eigen vlag voortgezet.

 

mei

Laatste vrije avond bridge (om de week competitie-vrij bridgen).

 

juli

Wisselbeker t.b.v. zomerinstuif.

 

sept

Vijf speelrondes van vijf avonden , 6 tot 7 avonden bijv. viertallen. Benoeming lid van verdienste mevrouw Huiskes-Tasche.

 

okt 

Registratie statuten en huishoudelijk reglement, inschrijving KvK

 1996

mrt

Eerste uitgave van het clubblad ”t Klaverblaadje” onder redactie van dhr. v.d. Meij.

 

okt

NBB biedbeker gewonnen door team 1, met een volle bus supporters naar Utrecht.

 1997

aug

Eigen clublogo geïntroduceerd. 

 

sept

Uitreiking NBB Kei aan de heer Spruitenburg.

 

 

Meest bewogen seizoen t.g.v. meerdere problemen o.a. WL /bestuur, TC /bestuur met als gevolg bestuurswisseling en afzeggen van veel leden.

 1998

okt

Bridgelessen door de heren Damhuis en Lentelink.
Weer in de finale Biedbeker NBB nu tweede en weer een volle bus naar Utrecht. 

 1999

aug

Uitreiking ‘’t  Zitsel”: gebundelde reglementen.

 

sept

De heer Damhuis wordt bondsmeester met 15.000 meesterpunten.

 2000

mrt

25e ontmoeting Borne -Rheine.

 

juni

Passe-partouts tijdens zomerdrive voor leden.
Verdeling gezamenlijke apparatuur met "Schip in", klok blijft. 

 2001

dec

Eigen website.

 2002

jan

Interview op radio Borghende van voorzitter en hoofdredacteur.

 

mrt

Aanschaf bridgemates.

 

april

Sinds jaren weer een wachtlijst.

 2003

mrt

BBC wordt Twents clubkampioen B-groep derhalve promotie naar A-groep.

 

sept

50 jarig jubileum .
Sytse v.d. Meij wordt benoemd tot lid van verdienste.
Namens district ontvangen Bridge Promotie Beker.
Eerste cafédrive in het derde weekend van september. 

 

nov

Uitgebreide jubileumdrive ’t Anker Saasveld  92 paren

 2004

sept

Nieuwe opzet publikatie advertenties Klaverblaadje.
Meerjarenbegroting contributie BBC. 

 2005

okt

NBB-portal in gebruik genomen.

 

nov

Ombouw bridgemates naar draadloos systeem.

 2006

april

Promotie  van een viertal naar de hoofdklasse , de heren Leemeijer, de Graaf, Verhoeven en mevrouw Jonkman.

 

aug

Melbuul'ndrive laatste activiteit bij Platenkamp (verkocht).

 

 

Naar de nieuwe lokatie,  Het Tuinrestaurant bij Boomkamp Gardens. Speelavonden rookvrij.

 2007

feb

Onze eigen website www.bornsebc.nl on-line.

 

april

Promotie van een viertal bestaande uit Peter Nijmeier, Joep Oude Veldhuis, Wim Brummelhuis, Claudia Nijmeier en Annie Damhuis naar de hoofdklasse.

 

sept

Nieuwe competitie indeling drie lijnen achtien paren.
Eerste lustrum cafédrive. 

 2008

jan

Aaneen gesloten laddercompetitie vijf avonden.

 

feb

Eerste Melbuul'n winterdrive. 

 

april

 BBC opnieuw naar de hoofdklasse.

 

sept

Splitsing van de functie wedstrijdleider en technisch bestuurslid.

 

nov

Het elfde lustrum wordt gevierd in 't Anker.

 2009

mrt

Sept

Eén viertal degradeert uit de hoofdklasse, maar er promoveren ook twee teams. Volgend jaar dus met drie teams op het hoogste districtsniveau.

Rode draad spel wordt ingevoerd.Competitie rondes van 6 avonden.

 2010

mrt 

Eén viertal degradeert uit de hoofdklasse.

 2010

sept 

Henk Lantink treedt na 12 jaar af als voorzitter. Hij wordt benoemd tot lid van verdienste.

Ad Klaassen ontvangt NBB "Stuur"

 2011

jan

Twee viertallen uit de hoofdklasse trekken zich terug.

 2012

april

 Christian Giel ontvangt NBB "Kei"

 2012

 aug

 Claudia Nijmeijer ontvangt, bij haar aftreden als secretaris, een “Stuur” uit handen van Cees Ooijevaar (bestuurlid district)

  sept
Herintroductie van het 4-tallen.
De Cafedrive bestaat 10 jaar.

2013

April

Alg

Sept

 

 

Okt

 

 

Nov

Op 6 april vieren we ons 60-jarig jubileum bij Lutke Hulscher in Zenderen.

De terugloop van het ledental baart het bestuur zorgen.

Na een enquête onder de leden stoppen we weer met 4-tallen. Er is  te weinig animo voor.

In de 2e competitieronde starten we het experiment ‘flexibel bridgen’; dat houdt in, dat er bij (een even aantal) paren de keus is om 5 of 6 rondes op  een avond te spelen.

Vanaf 20 november is er een bridgecursus op TV ( bij omroep MAX ),

gegeven door Berry Westra. Deze krijgt veel ondersteuning van de NBB in een poging het teruglopende ledenaantal te keren. De BBC besluit om mee te doen met de plaatselijke begeleiding van belangstellenden om bridgen te  leren.

2014

Juni

Claudia Nijmeijer, lid van onze club, slaagt voor het examen ‘Bridgedocent’!

  Sept

Het ledental loopt nog wel terug, maar in geringer aantal.                                   

Claudia start, in nauwe samenwerking met de BBC, een basiscursus ‘Bridge’.

  Okt Er start een experiment ‘woensdagmiddagbridge’ in het Tuinrestaurant.
  Dec Besloten wordt het experiment ‘woensdagmiddagbridge’ te stoppen.
2015  

De Kampioenen van het seizoen 2014-2015 zijn voor de maandagavond Claudia en Peter Nijmeijer en voor de dinsdagavond Diny en Jan Brasz.

   

De ALV stemt in met het gebruik van het zogeheten ‘flexibele rankingsysteem’, dat per heden wordt ingevoerd.

   

Annemarie Huiskes is per 1 september 2015 50 jaar lid van de B.B.C. !

2016 feb Ons Lid van Verdienste de heer Sietse van der Meij overlijdt.
  mrt

Toch nog onverwacht overlijdt onze onvolprezen penningmeester, de heer Ad Klaassen. Het was al vanaf de zomer 2015 bekend, dat hij ernstig ziek was.  De heer Klaassen is postuum benoemd tot Lid van Verdienste.

  april

De heer Ton Spekreijse, die ruim 50 jaar lid van onze club is geweest, overlijdt. 

  mei

De kampioenen van het seizoen 2015-2016 zijn voor de maandagavond Claudia en Peter Nijmeijer en voor de dinsdagavond Arjan de Graaf en Geert Leemeijer.

Vanwege teruglopende deelname en personele bezettingsproblemen in het Tuinrestaurant moeten we helaas besluiten om de Zomerdrive te stoppen. 

  okt

Vanwege teruglopende deelname  moeten we helaas besluiten om de Dinsdagavond te stoppen en een woensmiddagclub te lanceren. 

  nov Vanaf 23 november wordt er nu op woensdagmiddag gespeeld in ‘De Letterbak’ aan de Clematishof.
2017  
In het voorjaar is besloten om met de cafédrive, die vanaf ons 50-jarig bestaan steeds in september gehouden is, te stoppen. 
Een van de redenen ervoor was de afname van geschikte locaties.
Daarmee werd de 14e Cafédrive in september 2016 de laatste. 
Winnaars waren Liselotte Kroeze en Jos Bosma. 
Vanaf september 2017 zal er nu een Zomer Melbuul’n Drive gehouden worden in het Tuinrestaurant, onze speellocatie op maandag
  aug/sep Dit jaar waren er twee ALV’s nodig ( d.d. 28-08 en 13-09 ) vanwege een Statutenwijziging, waarbij o.a. het verplichte aantal bestuursleden is terug gebracht tot twee. De wijzigingen zijn aangenomen. 
  nov

Op 18 november vond weer de jaarlijkse uitwisseling met Rheine plaats, dit keer in Rheine. Nieuw was, dat de Bornse afvaardiging bestond uit zowel leden van de BBC als de BSB ( Bridge Sociëteit Borne ). 
Dat is goed bevallen, zodat het naar verwachting een blijvertje zal worden. 

2018 april

Op 14 april hebben we ons 65-jarig jubileum gevierd met een puzzeltocht naar locatie Kampkuiper te Harbrinkhoek, 
alwaar een feestelijke en gezellige bridgedrive plaats vond inclusief een buffet.

Een heel geslaagde en gezellige dag.
Tijdens de drive werd Herman Koers, al vele jaren onze wedstrijdleider, benoemd tot ‘Lid van Verdienste’.

  aug. Tijdens de ALV trad de heer Evert Elbertse af als voorzitter en werd de heer Henk Lantink benoemd tot voorzitter a.i. voor een termijn van twee jaar. 
( Een nieuwe voorzitter vinden voor een volle termijn bleek niet haalbaar )