Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. F.A.J. Peerdeman
06-55100783
Secretaris
Mevr. H.G.M. Ruiz Peraita-Wubbels
074-2780922
Penningmeester
Dhr. H.J. Hoogstraten
MP-administrateur
Dhr. W.A. Sueters
06-21145828
Ledenadministrateur
Mevr. H.G.M. Ruiz Peraita-Wubbels
074-2780922
Beheerder uitslagenservice
Dhr. W.A. Sueters
06-21145828
Functie Persoon
Technische Commissie
Frans Peerdeman
Technische Commissie
Willy Sueters