B.C. Tubbergen is geen lid meer van de Nederlandse Bridge Bond.