District Twente - Nederlandse Bridge Bond.
Geplaatst op 15-04-2016

AAN DE VOORAVOND                      april 2016                                

Aan de vooravond van het sluiten van het bridgeseizoen blikken we vooruit op het volgende jaar. Bijna overal staat het ledental van de bridgeclub onder druk. Elk clubbestuur beraadt zich op acties op nieuwe leden te werven. Gebruik de aanbevelingen van “De Nieuwe Koers Twente” en het materiaal van de NBB.

 

NEEM INITIATIEF

Wacht niet af. Probeer mensen te bereiken die waarschijnlijk interesse hebben om te leren bridgen. Nodig ze uit om lid te worden en bied ze lessen aan. Investeer daarin als club. Maak afspraken met docenten om cursussen-op-maat te geven.
 

SAMEN

Het lukt niet altijd om als club-alleen voldoende nieuwe leden te werven en lessen te kunnen aanbieden. Werk samen met andere clubs. Die hebben hetzelfde probleem. Dat geldt ook voor het ervaring opdoen met clubbridge. Sommige clubs slagen er in om dat met nieuwe leden zelfstandig te doen. Andere clubs doen dat samen. De passageclub “De Nieuwe Lichting” in Hengelo is daar een uitstekend voorbeeld van. Bijna alle Hengelose bridgeclubs werken daarin samen.
 

AFSTAND GEEN BEZWAAR

Voor mensen die willen leren bridgen en ervaring willen opdoen is afstand geen bezwaar. Dat leert de praktijk. Een kwartier of een half uurtje rijden heb je er graag voor over, zeker als je samen kunt rijden. Denk dus ook ruimer dan je eigen gemeentegrens. Maak gebruik van het Denksportcentrum in Hengelo of Almelo.
 

EENHEID

In Enschede komt voorlopig geen Denksportcentrum. Dat is een tegenvaller. Maar dat staat samenwerking niet in de weg. Het zou mooi zijn als de Enschedese clubs samen optrekken om nieuwe leden te werven, zodat voor de inwoners van Enschede het BRIDGE toch als eenheid aan de weg timmert.
 

FLEXIBEL

Stem de bridgeavonden en –middagen af met de andere bridgeclubs. Voorkom doublures. Maak het voor nieuwe bridgers aantrekkelijk om lid te worden, om zich niet te beperken tot thuisbridge of zich aan te sluiten bij een grijze club. Bied voordelen aan. Wees creatief met contributieregelingen. Experimenteer met competities van 1x per 14 dagen. Laat de mensen ervaren dat er nergens met het mes op tafel wordt gespeeld.
 

SENIOREN

Bridge is voor veel  senioren een aantrekkelijke sport geworden. Het is een goeie vrijetijdsbesteding en heel modern:  je traint het brein! Bekijk (eventueel  opnieuw) hoe de gemeente is te porren om zich publiekelijk sterk te maken voor het bridge. Er is een gemeenschappelijk belang. Bridge is van belang v oor de gemeenschap.
 

ER IS MEER

Kunnen we de volgende stap maken? Nieuwe impulsen geven om jongere mensen te interesseren  voor bridge. Schoolgaande jeugd, studenten en de generatie 25+. Bedrijfsgroepen. Leraren. Bridge als middel om de cohesie te versterken. Dat vraagt een frisse uitstraling, een andere aanpak, een doelgerichte specifieke p.r. Geen klassieke en langdurige cursussen. Short Bridge (Minibridge) als voorloper. Familie- en vriendendagen. Een paar weekends. Learning by doing. De smaak te pakken krijgen. Kilometers maken.
 

VRIJWILLIGERS

Leden zien het ledenbestand teruglopen. Schakel ze in. Maak ze deelgenoot van het probleem. Het is ook hun probleem. Laat ze meedenken. Stel werkgroepen in om actie te ondernemen. Kijk of het slim is om ook met werkgroepen de grenzen van de eigen club te overschrijden. Hoe staan de andere denksporten er voor.  Is er kans op 1+1=3. 

 

Het bestuur,

Han Muller, voorzitter.