Competitiereglement

Download reglement:

COMPETITIEREGLEMENT VAN DE B.C.SCHUTTERSVELD

 

 

COMPETITIE

- De competitie bestaat uit een parencompetitie, voorafgegaan door een topintegraal.

Deze competitie bepaalt de clubkampioen.

- Daarnaast kunnen andere competities gehouden worden.

Voor alle competities dient apart te worden ingeschreven.

- Losse drives.

- De aanvangstijd voor alle avonden is 19.45 uur

- Het speelschema, waarin beschreven de wedstrijdvorm van de competitie, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bij het begin van de competitie zowel schriftelijk aan de leden medegedeeld als ook op de clubwebsite geplaatst.

 

 

PARENCOMPETITIE

 

*Algemeen

De parencompetitie wordt, bij voorkeur, gespeeld in groepen van minimaal 14 paren.

Iedere cyclus bestaat uit 4 speelavonden.

 

*Jaarranglijst

Er wordt een jaarranglijst bijgehouden. Op de jaarranglijst staan de resultaten vermeld van elke cyclus uit de parencompetitie, vermeerderd met de bonuspunten behorende bij de groep waarin is gespeeld.

Voor de verschillende groepen gelden de volgende bonuspunten.

A-groep 9%

B-groep 6%

C-groep 3%

Indien een paar meer dan 50% afwezig is geweest in een cyclus dan vervalt het recht op het clubkampioenschap.

Het paar dat aan het eind van het speelseizoen bovenaan staat is clubkampioen.

 

*Promotie- en degradatieregeling

Na iedere cyclus promoveren de paren 1t/m4 en degraderen de laatste 4 paren, met voorbehoud van een versterkte promotie/degradatie om de groepsgrootte te herstellen.

Een paar verliest het recht op promotie indien het paar 50% afwezig is geweest.

Een paar degradeert automatisch indien

a. het paar meer dan 50% afwezig is geweest

b. het paar zonder kennisgeving aan de Wedstrijdleider (WL) afwezig was.

 

*Invallersregelingen

 

Invallers dienen uiterlijk op woensdag voor de betreffende speelavond gemeld te worden.

Een paar, dat met een invaller speelt, heeft de verplichting dit aan de WL mede te delen.

Invallers behoeven de goedkeuring van de WL.

 

*Scorebepalingen

Een paar, waarin een door de WL geaccepteerde invaller speelt, behoudt de behaalde score.

Indien een paar met een niet geaccepteerde invaller speelt, behoudt de WL zich het recht voor de behaalde score te corrigeren.

Een paar, dat tijdig afzegt, krijgt bij:

1e keer afwezig: het gemiddelde van de scores, behaald in de betreffende cyclus.

2e keer afwezig: het gemiddelde van de scores, behaald in de betreffende cyclus – 2,5%

 

 

*Spelen in een hogere groep

De WL heeft het recht een paar in een hogere groep te laten spelen.

Een paar, dat in een hogere groep speelt, krijgt de behaalde score vermeerderd met 3%, met een minimum van 50%.

*Wijziging samenstelling paar

Een lid, dat de competitie begint met een lid, dat op het eind van het vorige seizoen niet aan de competitie deelnam, wordt een groep lager geplaatst.

Een lid, dat de competitie begint met een lid, dat op het eind van het vorige seizoen aan de competitie deelnam, wordt in de groep geplaatst die, naar beneden afgerond, het midden vormt tussen de groepen, waarin de spelers zijn geëindigd.

Indien aan het begin van de competitie teveel paren in een groep zitten, genieten de paren de voorkeur in de volgende volgorde:

1. paren, die in ongewijzigde samenstelling spelen

2. paren, die de vereniging bij het viertallen vertegenwoordigen

3. paren, waarvan beide spelers vorig seizoen deelnamen aan de competitie

Indien dan nog geen indeling kan worden gemaakt, beslist de WL.

 

De WL heeft het recht een nieuw aangemeld paar in een hogere groep te laten starten. als dat paar aantoonbaar van een zodanig niveau is, dat het de natuurlijke promotiekansen van paren in lagere groepen wegneemt.

 

*Systeemkaart

In alle groepen is het ongevraagd tonen van 2 duidelijke systeemkaarten aan iedere speeltafel verplicht.

 

*Alerteren

In alle groepen geldt een alerteerverplichting

 

*Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.