KLAARZETTEN EN OPRUIMEN

 

Klaarzetten/Opruimen

Klaarzetten. De klaarzetploeg is ongeveer 19.00 uur aanwezig. 
1. Zet de tafels klaar volgens het  plattegrondschema.
2. Verdeelt de biedingboxen
3. De spellen en tafelnummers volgens schema. 
4. De scorekastjes op de juiste tafels, op de kastjes staat het tafelnummer.
5. Het aantal tafels wordt bekend gemaakt door de systeemleider. 
6. Klaarzetten van de klok. 
7. Ophangen mededelingen bord. 
Opruimen.
Aan het einde van de speelavond wordt van alle spelers verwacht: 
1. Biedingboxen sluiten. 
2. Een van de bovenste kaarten omdraaien. 
3. Het spelmateriaal en het kastje brengen naar de tafel van de betreffende lijn. 
4. Het kastje in de juiste doos opbergen. 

Gezamenlijk zorgen zoveel mogelijk leden voor
1. Het terug zetten van de tafels volgens plattegrondschema. 
2. Het bridgemateriaal opruimen in de kratten.
 

Rookregels. 
Tijdens de speelavond is roken alleen toegestaan buiten het gebouw.