Langdurig invallen en driemanschap

A.  Regeling voor Invallers die geen lid zijn van onze vereniging

 

Het komt nu en dan voor dat clubleden verzoeken om bij langdurige afwezigheid van hun partner te mogen spelen met een invaller die geen lid is van onze vereniging.

Dit is in het verleden enkele keren bij uitzondering toegestaan.

 

In principe komen eerst de leden van onze vereniging in aanmerking om in te vallen.

Dat blijft uiteraard zo. Het bestuur wil voortaan toestaan dat bij langdurige afwezigheid van een bridgepaar één invaller van buiten de vereniging de afwezige partner mag vervangen, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  1. een onafgebroken afwezigheid van 4 tot  maximaal 10 speelavonden per seizoen van de eigen speelpartner,
  2. dit vooraf wordt gemeld aan het bestuur,
  3. de invaller alle invalavonden vooruit betaalt (€ 2,50 per speelavond) aan de penningmeester of ander bestuurslid,
  4. de invaller alleen voor het langdurig afwezige lid invalt en niet voor andere clubleden

 

Promotie- en degradatieregels zijn gelijk aan die voor paren met invallers van binnen de vereniging; gezien bepaling 1 hierboven betekent dat geen promotie, wel degradatie.

 

 

B.  Regeling voor spelen in een driemanschap gedurende een volledig speelseizoen.

 

De NBB biedt in haar rekenprogramma de mogelijkheid om in een driemanschap te spelen en in de praktijk gebeurt dat ook bij verschillende verenigingen omdat hun leden dat wensen.

 

 

Een driemanschap kan per seizoen gevormd worden uit drie leden van BC Woerden of uit twee leden en een invaller van buiten. In de praktijk vervalt dit onderscheid omdat personen die een volledig seizoen meespelen verplicht lid zijn van BC Woerden en van de NBB.

 

De bedoeling is dat per speelavond uit de leden van het driemanschap een paar gevormd wordt dat in deze samenstelling deelneemt aan de volledige competitie. De scores voor een driemanschap zijn gelijk aan die voor paren, de 47,50%/52,50%-regel is niet van toepassing.

Leden van een driemanschap mogen alleen als invaller spelen bij andere clubparen indien de overige twee leden van het driemanschap verhinderd zijn.

 

In geval van een driemanschap zijn de kosten van het lidmaatschap per persoon als volgt:

Het lidmaatschap van de NBB wordt door alle drie de leden van het driemanschap betaald,
. De contributie van de BC Woerden voor 2 leden 
 wordt verdeeld over de 3 leden van het driemanschap,

Dubbelleden krijgen in de loop van het seizoen een gedeelte van de kosten voor het NBB-lidmaatschap terug.

    

Voor een driemanschap is de normale promotie/degradatie regeling voor paren van toepassing;

de drie leden van het driemanschap promoveren/degraderen tegelijkertijd.