Een stuk Historie Bridgeclub Woerden

De eerste officiele vergadering was op 21 april 1947, waar de heer Korver de vergadering opende en het voorlopige bestuur kon presenteren en wel als volgt:

O. Groen voorzitter,
J. Oosters secretaris en
Mevr.Oosters penningmeester.
De bridgeclub Woerden werd opgericht op 1 januari 1947, maar bestond al eerder, want op 15 april 1947 was er al een financiele verantwoording over het tijdvak 1 juli 1946- 15 april 1947.
In het seizoen 1947 waren er 39 gewone leden en 7 clubleden.
Hiervan waren 30 leden bij de Nederlandse Bridgebond aangemeld.
In 1968 werd nog met 6 paren in de bondscompetitie gespeeld en daarna is niet bekend, wanneer de contacten met de Ned.Bridgebond werden verbroken.
De bridgeavonden waren op maandagavond en er werd gespeeld in Hotel Ruijs in de Voorstraat.
Niet bekend is vanaf welke datum in restaurant De Eenhoorn werd gebridged, maar jaarvergaderingen werden vanaf 1959 hier al gehouden.
Eind 1959 ontstonden moeilijkheden met wedstrijdleider Van Breukelen, waardoor een afscheiding ontstond en een nieuwe club "Victoria" op 15 februari 1960 werd opgericht.
De bridgeclub Woerden is op dezelfde voet door blijven gaan in "De Eenhoorn"
en is in 1979-80 verhuisd naar "Rijnzicht.
Het ledenaantal heeft sinds de oprichting geschommeld tussen de 30 en 60 leden. Vanaf 1989 is de club langzaam gegroeid naar het huidige aantal  van honderd.
Vanaf 1985 werd in het zwembadpaviljoen gespeeld tot mei 1988.
1988/89 werd in het Brediushonk gespeeld en vanaf 1989 tot mei 1996 in het Arsenaal. Daarna zijn we verhuisd naar Concordia.

Vanwege de sluiting van het Zalencentrum Concordia zijn we in 2014 verhuisd naar de kantine van
Sportclub Woerden aan de Steinhagenseweg.

De contacten met de Ned Bridgebond zijn weer hersteld en zijn nu volwaardig lid van de NBB.

Bridgeclub Woerden kenmerkt zich door een gezellige verenging waar clubplezier belangrijker is dan topprestaties te leveren.