Contributie

 

 

De contributie bedraagt € 100,-- en dient aan het begin van het seizoen en uiterlijk 1 oktober te worden overgemaakt op bankrekeningnummer:

NL64 RABO 0166 8900 22 ten name van Woensdagbridge, Vleuten