Afmeldingen

                                      Afmeldingen
Voor afmeldingen OPC parencompetitie (en vragen daarover)

kunt u terecht bij:

Jan, Nico of Ria maar bij voorkeur per mail via deze website

afmelden voor parencompetitie kan via de website  tot uiterlijk woensdagmiddag 12.00 uur.