Conventies

Er zijn heel veel plaatsen op het Internet te vinden waar uitleg gegeven wordt over bridge-afspraken (conventies).

Daarnaast is er ook het bekende boek "Gids voor biedconventies" van Gerrit Jan Förch uit de serie Becht's Bridgeboeken.

 

Aanleiding voor mij om mijn favoriete conventies uitgebreid uit te werken en op te schrijven, was dat mijn partner (Louwrus van Keulen) aangaf dat wat hem betrof onze afsprakenlijst wel met een paar nuttige conventies kon worden uitgebreid.

Omdat er misschien meer mensen de behoefte hebben om hun afsprakenlijst uit te breiden, heb ik besloten om die conventies op de clubsite te plaatsen.

 

 

Ik heb zelf, toen ik in Eindhoven speelde, een keer de conventie Rubensohl in mijn afsprakenlijst gehad. Dit is een mooie, tamelijk uitgebreide conventie die je helpt om je kaart goed te omschrijven als er na een opening met 1SA van je partner wordt tussengeboden. Toen we na een jaar met deze conventie op onze lijst hadden gespeeld en deze eindelijk een keer konden toepassen, bleek er van onze kennis over deze conventie niet veel meer over te zijn. Het ging hopeloos mis en Rubensohl is daarna gelijk weer van de lijst afgehaald.

 

Het is best wel heel erg lastig om jezelf zo'n schema van Multicoloured of van andere conventies eigen te maken.

Je kan heel erg lang naar zo'n schema staren en na een lange tijd tot de conclusie komen dat je geen stap verder bent gekomen.

De beste manier om je zo'n conventie eigen te maken is om samen met je partner met een biedbakje en een spel kaarten rond de tafel te gaan zitten en stap voor stap de conventie na te spelen. 

Verder moet je accepteren dat de toepassing van zo'n conventie in het begin toch vaak mis gaat. 

 

 

 

Mijn favoriete conventies zijn o.a.:

Multicoloured;

Muiderberg;

Multi Landy.

 

De site waar heel veel conventies zijn beschreven, is die van Peter Naarding (Pecona)

 

Henk Bais