Contributie

De contributie over het kalenderjaar 2020 bedraagt € 65,—.

Betaling vóór 15 februari 2020 op rekeningnummer NL05 ABNA 0418 2658 28 ten name van Bridgeclub P.O.L.D.E.R. te Lelystad. Gaarne met vermelding CONTRIBUTIE OVER HET JAAR 2020. (EN, ALS U VOOR  EEN LID, ANDERS DAN UZELF, BETAALT, VOOR WIE U betaalt.)