Butler telling en spelen

Download bijlage:

 

Butlertelling

Bij Butler speel je een parenwedstrijd (dus tegen alle andere paren in je lijn) alleen wordt de score anders berekend dan normaal.

 

In een ‘gewone’ parenwedstrijd krijgt de hoogste score de hoogste waardering (bij 14 paren in een lijn is de top 12 punten waard) ongeacht hoeveel punten hoger je gescoord hebt.

 

Voorbeeld 1 :

Stel dat bij 7 tafels er 6 keer 4♥ +2 (niet kwetsbaar 480) gemaakt wordt en 1 paar biedt en maakt 6♥ (niet kwetsbaar 980) dan krijgt dat paar de top (12 punten).

 

Voorbeeld 2:

Er is echter geen verschil in score als dit laatste paar ook 4♥ zou bieden maar als enige +3 maakt (score 510). Ook dan krijgt dit paar 12 punten.

Of zij nu 30 punten of  500 punten meer halen dan de rest hun score blijft hetzelfde

 

Deze ‘onrechtvaardigheid’ wordt bij Butler recht getrokken. Bij Butler maakt het wel degelijk uit hoe groot je voorsprong in punten is.

 

Dat gebeurt door je eigen score te vergelijken met de gemiddelde score (de zogenaamde datumscore) waarbij dit gemiddelde berekend wordt over alle scores minus de hoogste en de laagste. Vervolgens wordt het verschil tussen je eigen score en deze datumscore omgezet in IMP (bekend van het viertallen)

 

Bekijken we nu bovenstaand voorbeeld 1 dan is de datumscore 480 (er zijn 6 scores van 480 en 1 van 980. De hoogste - 980 - en de laagste  - 1 van de 480 -  gaat er af, zodat er 5x480 overblijft. Het gemiddelde daarvan is 480)

Het paar dat 6♥ biedt en maakt krijgt het aantal IMP dat hoort bij 980 (behaalde score) minus 480 (datumscore) = 500. Dit zijn 10 IMP

 

In voorbeeld 2 is de datumscore ook 480 ((er zijn 6 scores van 480 en 1 van 510. De hoogste - 510 - en de laagste  - 1 van de 480 -  gaat er af, zodat er 5x480 overblijft. Het gemiddelde daarvan is 480).

Het paar dat +3 maakt krijgt nu het aantal IMP dat hoort bij 30 (behaalde score 510 – datumscore 480) en dat is 1 IMP.

 

Butler is niet beter, moeilijker of eerlijker. Butler is een andere manier om competitie te laten plaatsvinden en vraagt om een andere strategie van spelen en bieden. Onze club heeft als doel alle leden zo veel mogelijk kennis te laten maken met alle vormen waarin Bridge in een normale competitie gespeeld kan worden en dus hoort daar ook Butler bij.

 

Hoe moet je nu spelen bij Butler?

De aanpak bij Butler is in beginsel identiek aan viertallen.

  • Als de manche erin zit, moet je hem bieden. Bij twijfel toch proberen de meest zekere manche te bieden. De manche missen is te kostbaar.

  • Een overslag is alleen wat waard als je contract zeker is. Als je gokt op een overslag en de gok lukt, levert dat hooguit 1 IMP op, Als de gok mislukt, lever je al snel 10 IMP in.

  • Down gaan betekent punten inleveren, behalve als je daarmee de tegenstander een (zekere) manchescore verhindert. Niet kwetsbaar 3 down kost 500 punten. De tegenpartij kwetsbaar de manche laten spelen kost 600 punten. Als je de kaart ervoor hebt is het vrijwel altijd beter een 4♥ of 4♠ contract bij een kwetsbare tegenstander uit te nemen met een niet kwetsbare 5♣ of 5♦. De kans dat de tegenstander op 5♥ of 5♠ 1 down gaat is dan helemaal kassa.

  • Down gaan kost punten. Het is dus niet verstandig om snel een deelscore uit te nemen. Tegen 2♥ uitnemen met 2♠ en dan twee down gaan kan kostbaar zijn, vooral als je gedoubleerd wordt en/of kwetsbaar bent.

  • Als je de keuze hebt tussen verschillende manches, biedt dan de manche die het meest zeker is. Velen hebben een voorkeur voor 3SA boven 5♣ . Als er een risico is dat 3SA down gaat, heeft 5♣ de voorkeur. Uiteindelijk is er nauwelijks verschil tussen 5♣ contract en 3SA plus 1 en is er een gigantisch verschil tussen 5♣ contract en 3SA – 1.

  • Een strafdoublet kan erg kostbaar zijn als je een deelscore doubleert en de tegenstander haalt het. Hij krijgt dan de manche bonus. Als hij 1 down gaat, levert dat meestal slechts 2 IMP op ten opzichte van niet gedoubleerd down gaan.

  • Neem wat meer risico om het contract down te spelen. Als je gokt op een downslag met als consequentie dat bij misgokken de leider een upslag krijgt, doe je dat bij Butler gewoon. 1 overslag kost slechts 1 IMP, maar down gaan levert 10 IMP op.

  • Als er slem in zit, mag dat onder geen voorwaarde worden gemist. 3SA plus vier (kwetsbaar) kost u zo maar 12 IMP als anderen 6SA contract maken, ondanks dat u meer slagen haalde.

  • Beperk de gevolgen van een ‘miskleun’ bij het bieden zoveel mogelijk. In paren is ‘een nul toch een nul’ maar in Butler is het zaak de schade zoveel mogelijk te beperken, omdat elke extra downslag nóg meer IMP zal kosten. Er is een groot verschil tussen -500 en -1100. Het gaat er niet zozeer om of u beter of slechter scoort, maar hoeveel u beter of slechter scoort.