Algemeen

Aan de linkerkant in het menu staan de volgende documenten:

  • Statuten
  • Huishoudelijk reglement
  • Wedstrijdreglement
  • Berekeningsmethode NBB rekenprogramma

 

  • Spelregelboekje van de Bridgebond