Tafelmanieren

 

Samenvatting:

1. Koester je partner

2. Respecteer je tegenstanders

3. Blijf altijd rustig en ontspannen

4. Niet teveel nadruk op fouten leggen

5. Meld je op tijd af

6. Doe begin en einde van rondes zorgvuldig

7. Roep arbitrage bij fouten/vergissingen

8. Kijk op onze website

9. We spelen vier soorten wedstrijden

10.Let op de kleintjes

 

Gewoontes, afspraken en regels van Alert

Alert is een vereniging waar we proberen goed met elkaar om te gaan en waar we proberen

zo goed mogelijk te bridgen.

Om dit te bereiken zijn er vier basisvoorwaarden:

1.  Zorg dat jij en je partner het naar hun zin hebben. Dus help elkaar, steun elkaar en

waardeer elkaar. Ga je partner dus niet voor schut zetten, benadruk de foutjes niet, prijs je

partner als hij/zij het goed doet, praat na de wedstrijd even over wat er mis ging. Bridge is

een moeilijk spel, misverstanden komen zelfs bij de beste bridgers voor en het duurt echt

een hele tijd voor je elkaar altijd begrijpt en geen fouten meer maakt (een leven lang).

2.  Respecteer de tegenstanders: voorstellen, prettige wedstrijd toewensen, na afloop

bedanken en prettige voortzetting toewensen.

3.  Rust: doe alles in alle rust en zorgvuldig. Denk altijd eerst goed na, dat scheelt in

de loop van het spel veel tijd. Vraag, als je aan de beurt bent om te bieden, rustig aan de

tegenstanders wat een bod betekent. Doe alles rustig, dan maak je veel minder fouten, ben

je veel helderder. Eerlijk gezegd gaan dan ook je tegenstanders beter spelen, maar we

willen toch allemaal dat het spelpeil binnen de vereniging omhoog gaat. En het is echt leuk je

krachten te meten met tegenstanders die ook goed nadenken en daar de kans toe krijgen.

4.  Leg niet teveel nadruk op fouten: het kost energie, levert niets op en verhindert alleen

dat je bij het volgende spel fris bent. Dus niet over die van je partner, niet over die van je

tegenstanders en vooral niet over die van jezelf. Als je ze wel blijft herkauwen, maak je

meestal onmiddellijk daarna weer een fout. En je maakt nog meer fouten als je kwaad wordt,

je bederft de sfeer en je gaat nog slechter spelen.

Nou ja: natuurlijk ga je wel eens de fout in. Zeg dan gemeend sorry, dat klaart de lucht op en

geeft iedereen de ruimte om rustig geconcentreerd verder te spelen.

 

Hieronder nog een paar praktische afspraken.

 

Afmelden

Als je een dinsdagavond niet kunt meld je dan tijdig af. Zie het menu aan de rechterzijde over de werkwijze.

 

Nummer van de tafel

Op je loopkaartje staat aan welke tafel je begint en waar je vervolgens naar toe moet. Kijk

voor de wedstrijd even waar je begintafel is en hoe de andere tafels gerangschikt zijn, er zit

meestal een vrij logische volgorde in. Dat voorkomt nodeloos gezoek bij het wisselen.

Controleer voor je begint of je aan de goede tafel zit of je de juiste tegenstanders hebt of de juiste spellen op tafel liggen.

Kijk ook even of je loopkaartje op het juiste aantal paren staat.

Geef je eigen systeemkaart aan de tegenstanders en vraag hen de hunne te laten zien,

bekijk die rustig, vraag als je iets niet snapt.

Begin pas met schudden als er ook een van de tegenstanders aanwezig is.

Je moet eerst tellen of je wel 13 kaarten hebt voordat je ze inziet.

Wacht met bieden totdat iedereen de kaarten gesorteerd heeft.

Wens de tegenstanders veel plezier.

 

Vergissingen, fouten

Als er iemand voor de beurt biedt, uitkomt, verzaakt etc. dan moet je arbitrage roepen. Dat

is niet om te straffen, maar om te zorgen dat de wedstrijd eerlijk verloopt, dat de tegenpartij

geen nadeel heeft van de fout. Je mag geen eigen rechter spelen, en vergissingen/fouten

moeten altijd op dezelfde manier worden opgelost, anders krijg je ongelijke resultaten voor

dezelfde fouten/vergissingen. Als je het met de beslissing van de arbiter niet eens bent,

meld dat dan na de wedstrijd bij de technische commissie (Cees Mols). Die reconstrueert

de situatie nog een keer, bekijkt of alles volgens de regels is verlopen en herziet soms het

resultaat.

Tip om verkeerd uitkomen te voorkomen: Pak een kaart en vraag aan je partner of je mag

uitkomen (gedekt uitkomen).

Wat je vooral moet leren is je aandacht na de vergissing/fout te concentreren op het vervolg

van het spel.

En misschien ook niet overbodig: de arbiters zijn zelf ook spelers, ze offeren zich eigenlijk

een beetje op voor een goed verloop van de wedstrijd. Dus blijf vriendelijk voor ze.

 

Rollen aan tafel

Het is de taak van Noord om de uitslag in te voeren, Oost moet controleren.

 

Einde ronde

Je hebt pas alle uitslagen van alle spellen ingevoerd als op het scherm "Einde ronde"

verschijnt. Controleer dat.

Voor je weggaat moet je de bakjes met de kaarten in de goede volgorde weer midden op

tafel leggen.

Als je klaar bent, is het goed om even te wachten met de tafel verlaten tot het signaal voor

einde ronde heeft geklonken. Het is ook erg aardig voor mensen die aan andere tafels nog

aan het spelen zijn om niet te veel en luid te praten voordat het echt wisselen is. En wens de

tegenstanders een goede voortzetting van de avond.

 

Uitslag

De uitslag wordt na de wedstrijd voorgelezen. De week erop liggen ze bij de computer ter

inzage, en soms worden ze opgehangen op het/een prikbord. Je kunt ze thuis ook nog op je

gemak bekijken op je computerscherm:

 

www.bridge.nl

klik op: zoek een vereniging

typ naam in: Alert

klik op Alert.B.C.(24061)

klik op competitie

klik op de wedstrijd die je wilt zien.

 

Website

Daar staan ook beknopte verslagen van de bestuursvergaderingen op, de lessen die ooit gegeven zijn en alles wat misschien interessant voor je is. Het is de moeite waard om zo af en toe te kijken.

Je kunt op de website van de Nederlandse Bridge Bond ook een uitgebreide handleiding

voor (beginnende) bridgers vinden:

www.bridge.nl/GidsVoorBridge.pdf

 

Soorten wedstrijden

Bij Alert spelen we 2 paren-competities, 2 butler-competities, 1 viertallen-competitie en een

aantal top-integraal-wedstrijden. De paren- en butler-competities spelen we in 4 lijnen, de

viertallenwedstrijden in 2 lijnen.

Bij een parenwedstrijd gaat het erom meer punten te halen dan de andere spelers met

dezelfde kaarten. Bijvoorbeeld: iedereen zit in 4 Schoppen, en krijgt daarvoor 620 punten.

Als jij dan is 3 Sans Atout zit plus één, dan krijg je 630 punten. Dat levert je - als je de enige

bent die dat heeft geboden en gemaakt - 100% op. Daarom spelen veel bridgers zo vaak 3

SA. Het nadeel is natuurlijk dat je eerder down gaat als de tegenstanders de dodelijke start

vinden. Of dat je slechts 20% scoort als je slechts 600 punten scoort omdat je geen overslag

maakt.

 

Bij top-integraal-wedstrijden is de telling precies als bij paren, alleen is er nu sprake van

maar één lijn, iedereen speelt dezelfde spellen.

 

Bij butler en viertallen is het winnen van een slagje meer niet erg belangrijk, soms krijg je er

een IMP voor. Veel belangrijker is het daar om de manches en de slems te bieden. Als je

zeker weet dat je die maakt, moet je niet meer gaan gokken voor een overslagje. Daarom

spelen goede spelers veel vaker 4 Schoppen dan 3 Sans Atout, er kleven meestal minder

risico's aan. Het belangrijkste is dat je de manche en het slem moet uitbieden als er een

redelijke kans is dat die erin zit.

Het verschil tussen butler en viertallen: bij butler worden alle uitslagen in jouw lijn met elkaar

vergeleken, bij viertallen wordt alleen de uitslag van het andere viertal met die van jouw

viertal vergeleken.

 

Iets over de telling bij butler/viertallen:

 

Van een spel wordt berekend hoeveel Noord-Zuid gemiddeld hebben gehaald, bijvoorbeeld

280 punten. Als jouw score daarboven zit krijgt je plus-IMPSs. Voor 10 punten krijg je

helemaal geen IMP (merk het verschil op met parentelling!). Voor 20-40 punten krijg je 1

IMP, voor 50-80 2 IMP, voor 270-310 punten krijg je 7 IMPs. Enzovoorts. En je krijgt min-

IMPs als je lager hebt gescoord, precies op dezelfde manier. Daarom moet je bijvoorbeeld

erg voorzichtig zijn met doubleren, zeker van kwetsbare contracten. Voor je het weet makne

de tegenstanders het contract en heb jij een heleboel min-IMPs op je conto, je moet heel

wat wonderen verrichten voor je die terugverdiend hebt. Uiteraard wordt ook voor Oost-West

op dezelfde manier de score berekend.

O ja: IMP staat voor Internationale Match Punten.

Bij viertallen geldt dezelfde manier van berekenen, alleen worden dan veel meer resultaten

tegen elkaar weggestreept. Meestal zijn er zeker tien van de 24 spellen dat de tegenpartij en

jij precies hetzelfde hebben geboden en gescoord. Van de andere spellen wordt het verschil

 

geteld: scoort jouw viertal 20 punten meer, dan verdient die 1 IMP.

 

Arbitrage

Je moet arbitrage vragen als er een onregelmatigheid is. Veel voorkomende vergissingen:

- voor je beurt bieden

- voor je beurt uitkomen

- verzaken

- een onvoldoende bieding doen (bijvoorbeeld: 1 SA bieden terwijl voor je al 2 Harten is

  geboden)

- een conventioneel bod (bijvoorbeeld 2 klaver, terwijl dat helemaal niet betekent dat je

  klaver hebt) niet alerteren

- doorbieden na denkpauze (partner heeft heel lang nagedacht, daarna gepast. Daarna

  mag partner van denker alleen nog bieden als zijn eigen kaart dat rechtvaardigt, dat is ter

  beoordeling aan de arbiter)

- gerommel in het bakje: je hebt mensen die achter elkaar wel drie verschillende biedingen

  willen doen, daartoe steeds een kaartje uit de biedingbox pakken en daarna weer

  terugstoppen

- verkeerde uitleg van een conventie.

 

Let op de kleintjes

- kom op tijd

- kijk hoe de zaal is ingedeeld

- zit je aan de goede tafel

- heb je de juiste spellen

- zit je in de juist richting (N-Z of O-W)

- staat het loopkaartje op het goede aantal spelers/het juiste schema

- pas schudden als de tegenstander er is

- geef je systeemkaart/bekijk die van de tegenstander

  (in de A- en B-lijn verplicht), of meldt in ieder geval de bijzondere conventies

- vraag wat je niet begrijpt

- heb je dertien kaarten

- gedekt uitkomen

- roep arbitrage bij fouten/vergissingen

- is de uitslag gecontroleerd (door Oost)

- heb je einde ronde gezien

- staan de spellen weer goed op tafel

- laat de tafel netjes achter

- zet kopjes en glazen op de kar of op de bar

 

 Hartelijk dank en veel speelplezier.