Beknopt overzicht wijziging spelregels 2017

  1. Bij het schudden en delen mogen geen 2 achtereenvolgende kaarten van de stapel bij dezelfde speler terechtkomen(ofwel een voor een geven).
  2. Iedereen, ook de dummy, mag een onregelmatigheid trachten te voorkomen. Maar de dummy mag nog steeds niet vragen aan een tegenspeler of die misschien verzaakt.
  3. Een speler moet, zodra hij zich realiseert dat hj de verkeerde uitleg heeft gegeven, de WL ontbieden. Nieuw is dat hij nu ook mag wachten met de correctie tot de uitlegperiode (dit is na de bieding en voor de uitkomst).
  4. Een onbedoelde bieding doordat iemand zich verpakt mag na tussenkomst van de arbiter hersteld worden. Het maakt niet uit hoe de speler deze fout ontdekt. Foute bieding door concentratieverlies of telfout geldt als bedoeld en mag niet gewijzigd worden.
  5. De dummy moet ervoor zorgen dat de leider in dummy bekent. Dummy mag ook onregelmatigheid van de tegenstanders trachten te voorkomen (jij moet niet uitkomen, maar je partner). Maar als tegenstander niet bekent, mag de dummy niet vragen of hij misschien verzaakt, of daar op andere wijze de aandacht op vestigen.
  6. Dummy mag sowieso niet kijken naar de kaarten van de tegenspelers en die mogen hun hand niet aan de dummy laten zien.
  7. De leider mag een onbedoeld aangeduide kaart van de dummy veranderen tot hij een kaart speelt uit eigen hand of uit de dummy. Hij mag de kaart veranderen na een verspreking, maar nooit na concentratieverlies of een verandering van gedachte.
  8. Een klaar gehouden kaart (van een tegenspeler) om bij te spelen terwijl de RT nog niet heeft bijgespeeld, mag niet meer worden vervangen.
  9. De leider en elke tegenspeler mag zijn laatste dichtgelegde kaart inzien (maar niet tonen) tot zijn partij een kaart in de volgende slag heeft gespeeld.
  10. Er is nog een groot aantal wijzigingen waar het gaat om het vervangen van een onvoldoende bieding. Als dat een gelijkwaardige bieding is -b.v. je biedt 2 Kl en 2 Sch - en je maakt er 3 Kl van dan volgt geen rechtzetting, maar bied je 2 SA dan is dit onreglementair en moet partner passen, eventueel met voorspeelbeperking. Dit is echt meer stof voor arbiters, evenals de wijzigingen bij pas voor de beurt, bod voor de beurt. Het is van belang bij dit soort kwesties altijd​ de arbiter erbij te roepen, waardoor er sprake is van een uniforme toepassing van de regels.