Hartelijk welkom op de site van bridgeclub Laren. We zijn in 1987 opgericht en Sinds 1989 lid van de NBB en bestaan dus inmiddels 32 jaar.

Een aantal van onze leden is 'lid van het eerste uur' en we hebben een continue stroom van nieuwe leden: mensen die graag bridgen en zich op onze club thuis voelen. Het aantal leden en donateurs bedraagt thans ruim 70 personen.

De Johanneshove aan de Eemnesserweg 42 in Laren is op de woensdagavonden onze thuisbasis.

Het bestuur

 

Op deze site kunt u alle informatie over onze bridgeclub vinden.

De informatie betreffende het huidige speelseizoen vindt u via de menuknoppen links op deze pagina. 

Informatie over de uitslagen en de stand van de competitie vindt u via de knop 'Clubcompetities'

 

Contributie

De contributie voor het seizoen 2019 - 2020 is:

Actieve leden € 120.= per lid;

Dubbelleden € 110,= per lid;

Donateurs € 30,=.

Contributie dient u vóór 1 oktober over te maken op rekeningnummer NL28RABO 0329980068 t.n.v. Bridgeclub Laren te Laren.

LET OP: U ONTVANGT GEEN NOTA VAN DE VERENIGING