Cursus

Beginnerscursus: Er is thans nog geen nieuwe cursus gepland. Maar mocht U toch op korte termijn willen leren bridgen dan zijn wij - onder de voorwaarde van lidmaatschap van onze club - bereid te bezien of wij U individueel kunnen begeleiden bij het doornemen van het beschikbare cursusmateriaal. U kunt contact opnemen met Jacqueline van der Beek en Jan Bosman 033 - 4611487 of met Rens de Groot 06447984.