Aanmelden als lid

Download bijlage:

U kunt zich aanmelden als lid door invullen van bovenstaand formulier. Graag inleveren bij of sturen naar de secretaris: Marja van der Kade, tel. 033-4558679, marjavdkade2@gmail.com, bij wie u ook nadere informatie kunt krijgen.