Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mag de vereniging gegevens van leden niet zomaar publiceren. Deze gegevens worden nu gebruikt voor het gerechtvaardigd belang van de vereniging. Dat betekent dat de secretaris en penningmeester beschikken over die gegevens en dat verdere publicatie alleen mag na toestemming van de leden.

Concreet betekent dit dat in het informatieboekje niet langer staat op welke speelavond men speelt en dat naam en telefoonnummers alleen gepubliceerd mogen worden, als de leden daar toestemming voor geven.

Overigens zijn de telefoonnummers in het boekje op de website alleen te zien door leden, omdat men hiervoor moet inloggen.