Horecadrive

U vindt het inschrijfformulier in de agenda op 3 november.

 

 

H O R E C A D R I V E

 

Zaterdag 3 november 2018

 

In diverse horecagelegenheden op loopafstand in het centrum van Zeewolde

 

     Aanmelden:       Tussen 10:00 en 10:15 uur in De Lux, Raadhuisplein 19-20, 3891 ER Zeewolde

 

     Kosten:              € 45,- per paar inclusief lunch

 

     Prijsuitreiking:   Ca. 17.00 uur eveneens in de Lux

 

    Inschrijving:       Door overmaking van € 45,- per paar op rek.nr. NL54 RABO 0127 294414 t.n.v. Bridgeclub Zeewolde onder vermelding van Horecadrive en namen van het betreffende paar en verzenden van het inschrijfformulier met namen en adres en indien van toepassing de NBB lidmaatschapnummers van het betreffende paar. Het is mogelijk een verkorte route te lopen. Graag dit vermelden op het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier vindt u in de 3 november.

 

♠     Als datum inschrijving geldt datum waarop zowel het inschrijvingsformulier als betaling is ontvangen.

 

     Sluitingsdatum: 27 oktober. Na die datum komt u op een reservelijst. Aantal deelnemende paren is 72 met eventueel een uitloop naar 80.

 

♦     Bij annulering door de deelnemers wordt geen restitutie gegeven.

 

♣    Ontvangst vanaf 10:00 uur met koffie

 

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Marianne Donderwinkel 06-52050034