Horecadrive

 

Zaterdag 4 november 2017

 

In diverse horecagelegenheden op loopafstand in het centrum van Zeewolde

U kunt zich opgeven via de agenda (zie menu) datum 4 november 2017. Als u daarop klikt, verschijnt de knop Inschrijven.

 

     Melden:       Tussen 10:00 en 10:15 uur in Kerkcentrum Open Haven - Kerkplein 8,

3891 ED Zeewolde

 

     Kosten:              € 45,- per paar inclusief lunch

 

     Prijsuitreiking:   Ca. 17.00 uur eveneens in Open Haven

 

    Inschrijving:       Door overmaking van € 45,- per paar op rek.nr. NL54 RABO 0127 294414 t.n.v. Bridgeclub Zeewolde onder vermelding van Horecadrive en namen van het betreffende paar en verzenden van het inschrijfformulier met namen en adres en indien van toepassing de NBB lidmaatschapnummers van het betreffende paar. Het is mogelijk een verkorte route te lopen. Graag dit vermelden op het inschrijfformulier.

 

♠     Als datum inschrijving geldt datum waarop zowel het inschrijvingsformulier als betaling is ontvangen.

 

     Sluitingsdatum: 28 oktober. Na die datum komt u op een reservelijst. Aantal deelnemende paren is 80.

 

♦     Bij annulering door de deelnemers wordt geen restitutie gegeven.

 

♣    Ontvangst vanaf 10:00 uur met koffie

 

 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Marianne Donderwinkel 06-52050034