Toelichtingen op spelregels

De spelregels van bridge zijn niet bij iedere speler even bekend. Het doorlezen van het spelregelboekje (ook online in te zien) is een taaie klus waar niet iedereen aan begint. Toch is het van belang om in ieder geval van veel voorkomende overtredingen te weten hoe deze worden gecorrigeerd. In dit gedeelte van de website zullen met enige regelmaat artikelen worden geplaatst die ingaan op de belangrijkste aspecten van de spelregels.

 

Als algemene regel geld dat er in principe nooit "straf" wordt gegeven als iemand iets verkeerd doet (behoudens flagrante overtredingen tegen het normaal fatsoen). We gaan er vanuit dat de spelregels niet met opzet worden overtreden. Daarom spreekt het spelregelboekje van "rechtzetting". Dit betekend dat de, door een overtreding ontstane onregelmatigheid, zo goed mogelijk wordt gecorrigeerd zodat het spel zo eerlijk mogelijk verder kan gaan.