Algemene Verordening Gegevensbescherming
Geplaatst op 1-07-2018

In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mag de vereniging gegevens van leden niet zomaar publiceren. Deze gegevens worden nu gebruikt voor het gerechtvaardigd belang van de vereniging. Dat betekent dat de secretaris en penningmeester beschikken over die gegevens en dat verdere publicatie alleen mag na toestemming van de leden.

Concreet betekent dit dat in het informatieboekje niet langer staat op welke speelavond men speelt en dat naam en telefoonnummers alleen gepubliceerd mogen worden, als de leden daar toestemming voor geven.

Hierbij dus de vraag of u hiervoor toestemming geeft. Wilt u de secretaris vóór 20 augustus 2018 laten weten, als u daarvoor geen toestemming geeft? Na deze datum gaat zij verder met het op orde maken van het informatieboekje zodat het naar de drukker kan.

Het is natuurlijk ook mogelijk uw naam wel op te laten nemen maar geen telefoonnummer.