Algemene Verordening Gegevensverwerking (uitleg van bestuur).

ALGEMENEVERORDENING GEGEVENSVERWERKING

 

 

Zoals u ongetwijfeld weet is vanaf 25 mei 2018 deAVG van kracht.

In het kader daarvan willen wij u graag laten weten, dat wij altijd zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, NBB-nummer en bankgegevens.

Dit geheel in overeenstemming met de door de Nederlandse Bridge Bond gepubliceerde AVG-verklaring op www.bridge.nl

 

Omdat uw privacy zeer belangrijk voor ons is, zullen wij deze gegevens zodanig blijven beschermen, dat derden er geen gebruik van kunnen maken.

Zonder uw toestemming zullen wij deze gegevens nooit aan derden verstrekken.

 

Bestuur van de Almeerse Bridge Sociëteit.