Maatregel van bestuur inzake invallers

Het competitiereglement van ABS voorziet in het toestaan van invallers door te stellen dat leden die geen partner hebben voorrang hebben op niet-leden bij het mogen vervullen van invalbeurten.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dispensatie van deze regel te verzoeken in uitzonderlijke gevallen.

 

Dispensatie kan bij Bestuursbesluit worden toegestaan als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 

  1. Er is sprake van overmacht waardoor een lid volgens de standaard regel langere tijd geen vaste partner kan krijgen.
  2. De periode waarvoor dispensatie wordt gevraagd gaat over een middellange termijn: enige maanden, dus niet enige weken of jaren. 

 

Na afweging van belangen kan het Bestuur besluiten om voor de bedoelde periode een invaller van buiten de vereniging als tijdelijk lid toe te laten tegen betaling van een nominaal bedrag met, indien van toepassing, aanmelding als proeflid bij de NBB. Het proeflidmaatschap van de NBB wordt kosteloos door de NBB aangeboden aan nieuwe leden.