Wanneer alarteren!

Alerteerregeling van de NBB

 

Bridge wordt gespeeld met open vizier. Al uw biedafspraken dient u ook aan de tegenstander te vertellen. Op een actieve wijze dient u voor aanvang van het spel eerst twee correct ingevulde systeemkaarten te overhandigen aan de tegenpartij en daarnaast dient u actief te alerteren (waarschuwen) wanneer dat nodig is.

 Het alerteren is bij bridge erg belangrijk. Niet correct alerteren is een overtreding van de spelregels. Ook het alerteren van biedingen die uitdrukkelijk niet mogen worden gealerteerd zijn verboden en kunnen strafpunten opleveren. Zorg er dus voor dat u de alerteerregeling goed kent!

 

Wat moet u in het algemeen niet alerteren?

De specifieke kracht van een bieding, het forcing karakter of de precieze distributie die aangegeven wordt, maken een bieding in het algemeen niet alerteerplichtig.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • reële sprong volgbiedingen ongeacht de kracht;
 • 2/♠-opening als sterke of zwakke twee;
 • twee over één manche-forcing;
 • twee in een nieuwe kleur na een tussenbod, ongeacht of het bod forcing is of niet.
 • Inverted Minors
 • Een 1SA opening die mogelijk een 5-kaart /♠ of een 6-kaart ♣/ kan bevatten.
 • Een 1SA volgbod op de vierde hand die (na twee keer pas) de bieding open houdt en die 11-14 punten belooft.

 

 

Wat moet u in het algemeen wél alerteren?

 • Ieder bod in een kleur dat ofwel iets anders aangeeft dan lengte (4+) uitsluitend in de genoemde kleur, ofwel dat niet de bereidheid toont een contract in de genoemde speelsoort te spelen. De 2/♠-opening als Muiderberg moet dus worden gealerteerd omdat er een niet bekende tweede kleur wordt aangegeven. De openingen van 1♣ en 1 vormen een uitzondering. Deze biedingen hoeft u niet te alerteren wanneer deze op minimaal een driekaart kunnen geschieden;
 • Ieder bod in SA dat iets anders (of meer) uitdrukt dan de bereidheid een sans-atoutcontract te spelen;
 • Een pas die een conventionele betekenis heeft;
 • Een doublet dat niet in hoofdzaak kracht toon maar een kleur aangeeft
  • Een redoublet dat niet in hoofdzaak kracht toont.
 • Bovendien moet u biedingen alerteren waarvan u met gegronde reden aan kunt nemen dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit betekent echter niet dat u als bridgeleraar aan tafel moet zitten. U mag voldoende algemene spelkennis bij de tegenpartij veronderstellen.

 

Alerteerplichtige biedafspraken en gewoonten zijn in ieder geval:

 • De Staymanconventie en Jacoby transfers moeten altijd worden gealerteerd. Ook de relay antwoorden moeten tijdig van een alertkaartje worden voorzien.
 • 1SA-opening, wanneer die minder dan 14 punten of meer dan 18 punten kan bevatten
 • 1SA-opening, indien het puntenbereik wisselt met de kwetsbaarheid
 • 1SA- of 2SA-herbieding zonder sprong als deze minder dan 11 punten of meer dan 15 punten kan bevatten;
 • 1SA-antwoord op een opening van één in een kleur wanneer dat forcing is;
 • Walsh (zowel 1 als 1/♠ als antwoord op 1♣, maar ook de herbieding van 1/♠ en 1SA van de openaar).
 • het 1-antwoord op een 1♣-opening indien dit een 5-kaart /♠ ontkent (Montreal relay) of een vierkaart /♠ aangeeft.
 • het 1/♠ antwoord op 1♣ als dit minstens een vijfkaart garandeert (ongebruikelijk).
 • Fitbids, waarbij door een sprong in een nieuwe kleur ook fit in de kleur van partner wordt getoond.
 • Muiderberg, Multi-Landy moeten worden gealerteerd omdat daarmee ook een tweede kleur wordt aangegeven.
 • Het DONT doublet (geeft een kleur aan), het steundoublet (geeft 3-kaart steun aan in de hoge kleur van partner) en het “hij-pakt-mijn-bod-af-doublet” om daarmee een Jacoby transfer of Stayman aan te geven.

 

Biedafspraken en gewoonten die niet mogen worden gealerteerd:

 • Elk strafdoublet, elk informatiedoublet, negatief doublet en competitief doublet.
 • Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen worden niet gealerteerd, tenzij het biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde gerekend vanaf de opening.

 

Met dank aan B.C. de  Heerlijkheid voor de duidelijke uitleg.

 

https://www.nbbclubsites.nl/club/4028/reglement/237577