Gezellig bridgen bij ABS
Geplaatst op donderdag 12 oktober 2017 - 10:16 door Rien Hacquebard

Gezellig bridgen bij ABS

Bij ABS is het gezellig bridgen. Er wordt niet “met het mes op tafel” gespeeld, maar  bridge wordt wel gespeeld volgens de regels vastgelegd door de NBB.

 

Nu zijn er echter signalen binnengekomen die aangeven dat de cultuur van coulance die wij koesteren misbruikt dreigt te worden. Dat kunnen wij niet tolereren en vragen daarom Uw aandacht voor een paar essentiele punten.

 

Bridge is een open en transparant systeem spel waarbij de tegenpartij op de hoogte dient te worden gesteld van de afspraken die partners hebben gemaakt. Daartoe dient ongevraagd de systeemkaart te worden gepresenteerd.

Iemand kan niet stellen dat hij of zij “geen systeem” speelt, want dan zegt zo’n persoon eigenlijk “wij spelen geen bridge” en dan zit die niet bij de juiste club.

Bij uitzondering, als iemand net begonnen is, kan men wel zeggen: wij spelen volgens boekje 1 (2 of 3) van de cursus.

 

Natuurlijk kan er incidenteel een bod worden uitgebracht dat niet overeenstemt met de afspraken op de systeemkaart. Dat is toegestaan zolang de partner niet weet of niet kan weten dat er wordt afgeweken van de geregistreerde afspraken. Als de partner dat wel zou kunnen weten kan dat worden gezien als een geheime afspraak en kan de arbiter besluiten tot een arbitrale score!

 

Nu komt het nog te vaak voor dat er tijdens het bieden ongeoorloofde informatie wordt gegeven aan de partner. Bijvoorbeeld wordt de partner erop geattendeerd dat hij of zij moet alerteren. Dat is absoluut niet toegestaan, bij arbitrage kan de arbiter bepalen dat die partner verder moet passen!

Ook is niet toegestaan te rommelen in de biddingbox om uiteindelijk toch maar een paskaart neer te leggen, of een sprongbod te doen zonder stopkaart, of een stopkaart te leggen en dan geen sprongbod te doen. Als dit kennelijk per ongeluk gebeurt kan de tegenpartij coulant zijn, maar heeft ook het volste recht de arbiter erbij te roepen. Immers de arbiter weet uit ervaring of de overtreding al dan niet regelmatig plaatsvindt, en dus of een sanctie moet worden opgelegd.

 

Bij het uitspelen komen er ook onregelmatigheden voor.

Zo kan het gebeuren dat bij uitkomst een kaart wordt gepakt met het kennelijke doel die te spelen, maar dan wordt teruggenomen om een andere kaart te spelen. Dat is absoluut niet toegestaan, ook niet als niemand die kaart nog heeft gezien!

Soms gebeurt het wel dat de dummy zich met het spel bemoeit, bijvoorbeeld met opmerkingen als “die kaart is al hoog” of “diepe snit!” terwijl het spel nog in volle gang is. Ook dat is echt onacceptabel.

 

In alle gevallen van onregelmatigheden, zoals het geven van mogelijk ongeoorloofde informatie, heeft iedere speler (ook de dummy!) het recht arbitrage in te roepen. Het is immers in ieders belang dat het spel eerlijk gespeeld wordt zodat we allen met plezier gezellig kunnen bridgen bij onze vereniging en de sfeer niet wordt verzuurd door bewust of onbewust onethisch handelen.