Afmelden Clubavonden

Afmelding dient plaats te vinden door het sturen van een mail naar sansfumare@gmail.com

Deze mail dient de datum of data te bevatten, waarop er niet gespeeld kan worden, alsmede de namen van het paar, dat zich afmeldt.

Afmeldingen dienen uiterlijk op de speeldag vòòr 17.00 uur gedaan te worden.

In uitzonderingsgevallen kan na die tijd de dienstdoende PC-er gebeld worden. Zie hiervoor de pagina "Programma 2019/2019".