Sans Fumare stelt zich voor

 

Karakteristiek van onze vereniging

 

Bridgevereniging "Sans Fumare", opgericht op 8 november 1988, was een voorloper op het gebied van rookvrij bridgen. Tegenwoordig wordt in geen enkele bridgezaal nog gerookt, maar toentertijd was dat de reden om "Sans Fumare" op te richten. De doelstelling van de club is een bindende en gezellige vereniging te zijn voor Lelystad en omgeving waar zowel de gevorderde bridger als de beginnende bridgers elk op hun eigen niveau plezier aan elkaar en aan het bridgespel kunnen ontlenen.

 

Het ledental bedraagt circa 64 leden en we zouden weer graag willen uitgroeien naar een vereniging met meer dan 80 leden. Wij zien nieuwe leden dus graag komen.

Sinds de oprichting van de club is het al zo dat het verenigingswerk gezamenlijk wordt uitgevoerd. De filosofie is dat het bestuur de randvoorwaarden schept en met de commissies en de leden de uitvoering verzorgt. Veel van onze leden dragen hun steentje bij, wat een gevoel van saamhorigheid geeft.

 

De club is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond onder verenigingsnummer 24034. Leden ontvangen maandelijks van de bond het magazine "Bridge".  Ook brengt de vereniging 3 tot 4 keer per jaar een eigen nieuwsbrief uit. De statuten van de vereniging zijn voor de leden opvraagbaar bij het bestuur. 

 

Speelavond en wedstrijdorganisatie

De dinsdagavond is de vaste speelavond. Het bridgeseizoen begint in september en eindigt half juni.

Op de reguliere speelavond op dinsdag wordt gebridged van 19.30 uur tot circa 23.00 uur en normaliter worden 24 spellen gespeeld. Via een vooraf bepaalde regelmaat (zie speelschema) worden er parencompetities, butler- en viertallenwedstrijden gespeeld. De wedstrijden bij Sans Fumare worden naar sterkte van de spelers in twee lijnen opgezet, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan bridgen. Met een promotie- en degradatieregeling vindt uitwisseling tussen de groepen plaats. Omdat we in het bezit zijn van een dupliceermachine wordt er gespeeld met computergeschudde spellen. Er behoeft dus niet meer geschud te worden en de spelverdelingen worden nu automatisch ingelezen.

De vereniging maakt gebruik van draadloze elektronische scoreverwerking door middel van de Bridgemates II, die we van BCL’58 huren. Daarom is direct na het einde van de wedstrijd de uitslag bekend. Ook is de uitslag te bekijken via onze website, waar ook de stand in de competitie, de spelverdelingen en frequentiestaten kunnen worden bekeken.

Er is de mogelijkheid om voor Sans Fumare uit te komen in de externe viertallen competities die het district Gooi & Ommeland organiseert. Ook doen we jaarlijks mee aan het Flevolandse Polderkampioenschap dat bij toerbeurt door een van de Flevolandse bridgeclubs wordt georganiseerd. Van elke club doen de drie sterkste viertallen mee en er wordt uitgeslagen d.m.v. de Pattontelling.

 

Op de tweede en vierde donderdag van de maand wordt een 'koffiebridge' georganiseerd. Deze ochtenden zijn met name bedoeld om de beginnende bridger meer (wedstrijd) ervaring op te laten doen. Daarom wordt een beginnende bridger gekoppeld aan een meer ervaren speler. De kosten bedragen € 2,50 per persoon, maar dat is dan inclusief koffie en thee. Aanmelden kan via sfkoffiebridge@hotmail.com.

 

Samen met BCL’58 organiseert Sans Fumare van september tot en met april ‘vrijdagavondbridge’. Dan wordt op elke eerste vrijdagavond van de maand, beginnend om 19.30, een open bridgedrive georganiseerd. In huiselijke sfeer en met een hapje erbij wordt er zonder klok, dus in rustig tempo gebridged. Hier doen vaak ook beginnende bridgers aan mee. Ieder bridgepaar, ook niet-leden, kan zich hiervoor aanmelden met een mailtje naar vrijdagavondbridge@hotmail.com.

 

Er zijn nog enkele bijzondere drives die Sans Fumare voor haar leden organiseert:

  • Het alom bekende Ruitenboertoernooi dat de NBB organiseert en bedoeld is voor bridgers met een rating < 2200.
  • De kerstdrive waarbij de zaal en de bridgers feestelijk aangekleed zijn en er een hapje en een speciaal drankje worden geserveerd.
  • De slotdrive als laatste drive van het seizoen, waarbij onder het genot van wat hapjes de winnaars in de verschillende competities worden bekend gemaakt en voorzien van een prijsje.
  • Eenmaal per jaar organiseert Sans Fumare ‘het Dagje Uit’. Dan worden alle leden uitgenodigd om in een steeds wisselende locatie een hele dag te bridgen, halverwege onderbroken door een gezamenlijke lunch.
  • Sinds enkele jaren organiseert Sans Fumare samen met het buurthuis De Bever, waarvan we de zaal huren, een benefietbridgedrive ‘Lelystad bridget voor Lelystad’. De opbrengst is altijd voor een goed doel in Lelystad.
  • Elk vijfde jaar is er i.p.v.het 'Dagje Uit' een Lustrumfeest. Hiervoor betaalt elk lid via zijn contributie jaarlijks 10,-

 

 

In de zomervakantie wordt er dus niet bij Sans Fumare gebridged. Wel wordt er door de gezamenlijke Lelystadse bridgeclubs zomeravondbridge georganiseerd. Dit vindt plaats in de Waterbever. Dit is op maandagavond op basis van inloop en u betaalt dan 2 euro per paar. Er is de mogelijkheid gedurende de hele zomer te viertallen of elke maandag afzonderlijk mee te doen in een parencompetitie.

 

Contributieregeling 2019-2020.

Het verenigingsjaar en daarmee ook het lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributie wordt volgens onderstaande tabel berekend. Een bijdrage aan het lustrumfonds van € 10,- is inbegrepen.

 

Contributie Seizoen 2019 - 2020

1

Gewoon lid

   85,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs

          76,00

2

Gewoon lid november

   74,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs november

          67,00

3

Gewoon lid december

   64,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs december

          57,00

4

Gewoon lid januari

   54,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs januari

          47,00

5

Gewoon lid februari

   44,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs februari

          37,00

6

Gewoon lid maart

   34,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs maart

          27,00

7

Gewoon lid april

   24,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs april

          17,00

8

Gewoon lid mei

   12,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs mei

          12,00

9

Gewoon lid pupil

   44,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs pupil

          37,00

10

Gewoon lid 4-tallen & Butler

   44,00

 

Gewoon lid van meerdere clubs 4-tallen & Butler

          37,00

11

(Tijdelijk) Niet spelend lid

   44,00

 

 

 

 

NL 93 INGB 0004 9784 23 ten name van Bridgevereniging Sans Fumare