Algemene clubgegevens

Aantal leden: 75
Datum oprichting: 01-01-1989
Oudste lid: H. Wilgehof 20-01-1929
Jongste lid: S. Pas 01-01-1972
Gemiddelde leeftijd: 72,1
Verhouding man/vrouw: 52/48
Gemiddeld aantal MP: 8.009
Gemiddelde rating: 809

Speellocatie

Buurtcentrum Waterbever
Voorstraat 313
8226 KB LELYSTAD
0320-256111

Speeldagen

dinsdagavond (Aanvang: 19:30)