Algemene clubgegevens

Aantal leden: 76
Datum oprichting: 01-01-1989
Oudste lid: H. Wilgehof 20-01-1929
Jongste lid: S. Pas 01-01-1972
Gemiddelde leeftijd: 71,3
Verhouding man/vrouw: 51/49
Gemiddeld aantal MP: 9.183
Gemiddelde rating: 860

Speellocatie

Buurtcentrum Waterbever
Voorstraat 313
8226 KB LELYSTAD
0320-256111

Speeldagen

dinsdagavond