Wedstrijreglement 2019-2020

 

Wedstrijdreglement Bridgeclub Loenen seizoen 2019-2020

Algemene bepalingen

 1. Alle wedstrijden, georganiseerd door of namens de Bridge Club Loenen, worden gespeeld volgens de geldende spelregels van de NBB.
 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens het schema, zoals op de ledenvergadering is vastgesteld
 3. De wedstrijd op de clubavond begint om 20.00 uur precies. Men dient minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
 4. Verhindering dient men tijdig kenbaar te maken via de website. Tevens is telefonisch afmelden mogelijk op de speelavond tot 17.30 uur bij het aan het begin van het seizoen te bepalen adres.
 5. Systeemkaarten van het voorgeschreven model dienen ongevraagd aan de tegenstanders te worden aangeboden. Indien een samengesteld paar niet over een systeemkaart beschikt, dienen onverwijld gemaakte afspraken aan de tegenspelers te worden meegedeeld.
 6. Het bieden wordt gedaan door middel van biedkaarten, waarbij de stop- en alerteerregels verplicht zijn.
 7. Tijdens het bieden en het spelen moet het bord in de juiste positie op tafel blijven liggen.
 8. Iedere onregelmatigheid moet direct bij de arbiter worden gemeld anders kan de mogelijkheid van genoegdoening komen te vervallen.
 9. Tegen de beslissingen van de arbiter kan bij het bestuur worden geprotesteerd. Beslissingen van de arbiters dienen zonder tegenspraak te worden geaccepteerd, ook wanneer een speler het met de beslissing niet eens is.
 10. De tijd waarin een ronde moet zijn gespeeld wordt aangegeven door de speelklok. Bij de eerste overschrijding van de speeltijd kan de wedstrijdleider een waarschuwing geven. Bij iedere volgende overtreding kan er een straf worden opgelegd van 0,5% punt op het totaal behaalde percentage van de betreffende speeldag.
 11. Het niet kunnen spelen van een spel dient direct aan de wedstrijdleider te worden medegedeeld. Dit spel kan later niet alsnog gespeeld worden. Indien het 5 minuten signaal geklonken heeft mag er niet meer met het bieden van een spel begonnen worden.
 12. Indien spelers na afloop van een ronde van tafel weggaan zonder alle spellen in de bridgemate te hebben ingevoerd krijgen beide paren een score van gemiddeld-min (ten hoogste 40% van het totaal aan matchpunten in parenwedstrijden) op de niet ingevoerde spellen.
 13. Indien spelers een spel onder een verkeerd spelnummer ingevoerd hebben in de bridgemate, krijgen beide paren een score van gemiddeld-min (ten hoogste 40% van het totaal aan matchpunten in parenwedstrijden) op het spelnummer waarop zij het verkeerde spel hebben ingevoerd.
 14. Na de laatste ronde zorgt de Noord-speler van iedere tafel ervoor dat de spelmaterialen naar het verzamelpunt worden gebracht.
 15. Meesterpunten worden per speler toegekend volgens het NBB-rekenprogramma.
 16. De TC behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te handelen, daar waar het reglement niet voorziet.
 17. Ten aanzien van de besluiten van de TC, bestaat het recht van beroep bij het bestuur.

  Wedstrijdorganisatie parencompetitie en indeling

 

 1. Een paar bestaat uit twee of drie spelers die zich aangemeld hebben om samen deel te nemen aan de clubcompetitie.

 

 1. De NBB ranking  aan het eind van het seizoen is de ranking aan het begin van het nieuwe seizoen. De TC geeft nieuwe leden een NBBranking
   
 2. De indeling in lijnen voor een zitting vindt plaats op basis van de stand in de NBBrating van het paar. Met deze rating wordt bedoeld de gemiddelde rating door de spelers behaald op basis van de laatste zes zittingen , die de spelers van het paar aanwezig zijn geweest. Er wordt in twee lijnen gespeeld tenzij het totaal aanwezige paren minder dan 18 bedraagt.De TC kan van deze wijze van indelen afwijken.

Clubkampioenschap

 

 1. Het paar met de hoogste NBBrating aan het eind van het seizoen wordt kampioen onder de voorwaarde dat zij minimaal 70% van de wedstrijden in de vaste samenstelling gespeeld hebben. Met deze rating wordt bedoeld de gemiddelde rating over alle wedstrijden die het paar gedurende het seizoen in de vaste samenstelling heeft gespeeld.

Slemkamioenschap

 

 1. Slemkampioen wordt het paar met het hoogste aantal slempunten.
 2. Voor geboden en gemaakte kleuren slems worden de volgende punten toegekend: klein slem 5 en groot slem 6. Voor geboden en niet gemaakte kleurenslems wordt er 1 punt in mindering gebracht.
 3. Voor geboden en gemaakte SA-slems worden de volgende punten toegekend: klein slem 10 en groot slem 12. Voor geboden en niet gemaakte SA-slems worden er 2 punten in mindering gebracht.

  Overige onderwerpen

 4. Protesten tegen de uitslag van de vorige week kunnen nog de hele volgende zitting worden ingediend.

 

A Berekening van Rankingpunten

Per speelavond  krijgt iedere meespelende speler rankingpunten op basis van het behaalde resultaat in de lijn waarin hij of zij gespeeld heeft. Voor iedere lijn geldt een gemiddelde waardeM van rankingpunten, berekend als het gemiddelde van de rankings van de meespelende spelers bij aanvang van de zitting. Voor het behalen van een gemiddelde score  wordenM rankingpunten toegekend. Voor betere scores worden meer rankingpunten toegekend, en voor slechtere scores minder.