Aanmelden lidmaatschap

Download bijlage:

Wij willen u graag registreren als lid van onze bridgeclub De Kei.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De contributie bedraagt 99 euro en wordt in twee termijnen in rekening gebracht.

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen moet u dit voor 1 december doen.

Bij te late opzegging brengen we het gehele jaarbedrag in rekening (statuten, art. 5.2). 

 

Wilt u daarvoor bijgaand formulier invullen en dat aan onze secretaris (Marja van der Kade) doen toekomen. Dat kan als volgt:

-   u kunt het formulier uitprinten, invullen en tijdens de clubavond (maandagavond) aan haar of een van de andere bestuursleden overhandigen;

-   u kunt het formulier op uw computer downloaden, invullen en het als bijlage terugmailen. Het e-mailadres is: marjavdkade2@gmail.com

 

Wilt u vooraf nog nadere informatie over het lidmaatschap of dit formulier, dan kunt u uw vragen ook richten aan Marja van der Kade, zie bovengenoemd e-mailadres.

 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.