2e man doet wat hij kan!

2e man doet wat hij kan!

 

De titel suggereert het al, soms moet je afwijken van de standaard. De 3e man doet wat hij kan en de 2e speelt laag bij, dat is de standaard maar soms wijken we af. Spel 17 van donderdag is daar een mooi voorbeeld van.

 

 

3x 3nt en 3x 6nt, en in alle gevallen 12 slagen gehaald. Het bieden zal per tafel verschillend zijn geweest , soms opent oost al met 1♥️ en volgt zuid met 2♠️ maar het zal logischerwijs eindigen in een sans contract. De uitkomst was in bijna alle gevallen een schoppen en de leider mag aan de slag.

Met ruiten vrouw goed lijken er eenvoudig 12 slagen maar als zuid op zijn post is, komt de leider niet verder dan 11 slagen. De leider zal eerste slag nemen en een keer vanuit oost ruiten 9 voorspelen.

Als je die als zuid duikt en de leider neemt de snit, zijn er ineens 12 slagen maar wat nu als de zuidspeler de ruiten vrouw bijspeelt? De leider neemt uiteraard en casht zijn winners en merkt dat de 5e ruiten niet hoog is geworden en dat hij pas 9 slagen gemaakt heeft.

 

In het eind figuur ziet het er zo uit:

   
     
 
 
♠geen  
♥B109  
♦8  
♣geen  
 
♠3  
♥93  
♦5  
♣geen  
N
W O
Z
♠H10  
♥HV  
♦geen  
♣geen  
 
♠B9  
♥Ax  
♦geen  
♣geen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nu geen 12e slag, zelfs niet als je als west er met harten uit gaat. Zuid neemt en gaat er rustig met harten weer uit en wacht op zijn 2e slag in de vorm van schoppen boer.

 

Naschrift: Er blijkt een dwang te zijn tegen het rode kleuren bezit van noord. Neem de schoppenstart en speel een harten naar heer/vrouw die verliest aan harten aas. Hiermee is aan de voorwaarde voldaan voor de dwang (rectifying the count). Hierna cash je de zwarte slagen waarop noord twee keer mag kiezen of hij een ruitentje afgooit of een hartentje. De keuze is reuze !