Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubmateriaalbeheerder
Mevr. C.C.M. de Jong-Fliek
033-4944711
Voorzitter
Dhr. P.C. Beijer
06-19919125
Vice-voorzitter
Dhr. P.E. Selles
033-2866640
Secretaris
Mevr. R.M.A. Schrijner-Holla
06-46771632
Penningmeester
Dhr. P. van Werkhoven
06-53744791
Bestuurslid
Dhr. C.F.M. Bruine de Bruin
033-4946593
Bestuurslid
Mevr. C.C.M. de Jong-Fliek
033-4944711
Bestuurslid
Dhr. P.B. Smits
033-4953043
MP-administrateur
Dhr. M. van Deventer
Ledenadministrateur
Mevr. R.M.A. Schrijner-Holla
06-46771632
Ledenadministrateur
Mevr. H.J.M. van Tilburg-Luiten
TC-voorzitter
Dhr. C.F.M. Bruine de Bruin
TC-voorzitter
Dhr. P.B. Smits
TC-lid
Dhr. P.H.J. Pouw
TC-lid
Mevr. H.H. Lagas-Knoester
06-22888994
TC-lid
Dhr. M. van Deventer
TC-lid
Mevr. C.C.M. de Jong-Fliek
TC-lid
Dhr. G.E. Rattink
TC-lid
Dhr. J.G. van de Grootevheen
TC-lid
Mevr. G.M.A. Steenbeek-van Manen
Competitieleider extern
Dhr. C.F.M. Bruine de Bruin
033-4946593
Webmaster
Dhr. G.E. Rattink
Webmaster
Dhr. P. Tijssen
06-13449306
Webmaster
Dhr. P.B. Smits
Contactpersoon NBBR
Dhr. M. van Deventer
Beheerder uitslagenservice
Dhr. G.E. Rattink
Beheerder uitslagenservice
Dhr. P.B. Smits
Beheerder uitslagenservice
Dhr. M. van Deventer
Functie Persoon
Commissaris Materiaal
Mevr. C.C.M. de Jong-Fliek