Regeling Aan- en afmelden

REGELING AAN- / AFMELDEN CQ. RESERVE ZIJN

 

Bereikbaarheid Technische Commissie:

Via website: let op dat u zelf een bevestiging moet ontvangen van uw melding. Is dit niet het geval, dan is de melding zeer waarschijnlijk ook niet door de TC ontvangen! Het formulier vindt u op onze website onder het kopje "Afmelden/aanmelden".

Via telefoon/voicemail/sms: het enige telefoonnummer van de TC is 06 12318395.

Via het schrift: tijdens het competitieseizoen kunt u uzelf op dinsdagavond in het schrift afmelden en als reserve opgeven.

 

Afmelden tijdens het competitieseizoen:

In het wedstrijdreglement is voor afmelden tijdens de competitie het volgende geregeld:

Art. 5a WR: Een paar is verplicht de TC in kennis te stellen van het feit dat het gehele paar of een van hen absent zal zijn, hetzij in “het schrift”, hetzij tijdens de daarvoor vastgestelde opbeltijd (maandag tussen 18.00 en 19.00 uur) of via het afmeldingsformulier van de NBB

e-mailafmeldservice op de website (echter vóór genoemde opbeltijd).

Art. 5b WR: Een speler van wie de partner is verhinderd dient – in “het schrift”, telefonisch of op het afmeldingsformulier – aan te geven of hij/zij reserve dan wel afwezig zal zijn.

Clubleden die niet zijn ingeschreven voor de lopende competitie dienen in het schrift te vermelden of zij reserve dan wel afwezig zijn.

Art.5c WR: Een paar dat zich helemaal niet afmeldt krijgt voor de betreffende zitting een aftrek van 20 rankingpunten. In geval van overmacht beslist de TC.

 

Regeling reservespelers:

De TC streeft ernaar alle reservespelers zoveel mogelijk op basis van hun ranking te plaatsen in combiparen.

Een reservespeler kan met een andere reservespeler een gelegenheidspaar te vormen door dit – bij voorkeur – middels het schrift te regelen tijdens een voorgaande clubavond.

Reservespelers worden geacht op de gebruikelijke tijd aanwezig te zijn voor de clubavond, tenzij de TC (vanaf 12.00 uur ’s middags voorafgaand aan de speelavond) u telefonisch laat weten dat er geen andere reservespeler beschikbaar is. U kunt dan een partner buiten de club zoeken. U dient de TC zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen of u hierin bent geslaagd. Wanneer gespeeld wordt met een partner van buiten de NBC kan maximaal een eindscore van 55% worden behaald.

 

SAMENVATTEND: bij afwezigheid van je partner moet je gewoon komen, tenzij je op een van bovenstaande manieren ook bent afgemeld. Je wordt dan aan een andere "alleenstaande" gekoppeld. Als er niemand voor je is, word je daarover dinsdagmiddag telefonisch geïnformeerd.