Ranking

Ranking Nijkerkse Bridge Club

Rankings

Klik op het plaatje hiernaast om bij de actuele ranking te komen!
(Deze opent zich in een nieuwe webpagina.)

 

Waarom zijn wij over gegaan op een rankingsysteem?

We speelden tijdens het competitieseizoen in vijf competitierondes van 6 weken, in drie lijnen van verschillende speelsterkte. Na afloop van elke ronde vond promotie en degradatie plaats op basis van de gemiddelde resultaten van de paren over de 6 competitieweken. Als iedereen er altijd is dan geeft dat weinig problemen. Maar er zijn veel goede redenen om (vrijwillig of onvrijwillig) een of meerdere weken niet te komen: externe viertallenwedstrijden, ziekte, vakantie, werkverplichtingen, oppassen op de kleinkinderen, mooi weer...

We hebben verschillende oplossingen geprobeerd om vervangende scores voor afwezige paren te berekenen: eigen gemiddelde met en zonder maximum, vaste (dalende) scores per keer afwezigheid, gedwongen degradatie, dispensatie wegens ziekte. Sommige regels vormen straffen voor afwezige paren, anderen voelen als beloning voor aanwezige paren en nog steeds blijven er structureel situaties over waar de een of ander niet blij is met de manier van zijn indeling in een bepaalde lijn.

De TC streeft naar een eerlijke indeling in lijnen gebaseerd op speelsterkte. Indeling in lijnen heeft maar één hoofddoel: om iedereen tegen paren van min of meer dezelfde speelsterkte te laten spelen, want dat verhoogt het speelplezier. Maar de meting van de speelsterkte was niet correct, zeker niet als niet iedereen aanwezig is. Om de problemen met deze situatie te verhelpen, hebben wij de competitieopzet gewijzigd.

 

Het rankingsysteem

Met een rankingsysteem spelen we niet meer in competitierondes van elk 6 weken. In plaats hiervan staat elke speelavond op zichzelf. Deze avonden spelen we paren, maar een deel zouden wij anders kunnen invullen, bijvoorbeeld met butlertelling of viertallen.

We blijven spelen in lijnen gebaseerd op speelsterkte. De indeling wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van een ranking voor de aanwezige paren. De ranking van een paar is de som van de rankings van de twee spelers. Dit geldt zowel voor vaste als voor incidentele paren. Op basis van deze ranking kunnen we alle paren rangschikken. Het aantal lijnen wordt bepaald door het aantal aanwezige paren. Bij drie lijnen spelen het hoogste 1/3 deel van de paren in de A-lijn, de volgende 1/3 in de B-lijn, en de laagste 1/3 in de C-lijn. De drie lijnen zullen min of meer even veel paren hebben. In het ergste geval is er één stilzit per avond mocht de totale hoeveelheid paren oneven zijn, er zal geen combitafel meer zijn.

De ranking wordt voor elke speler bepaald over zijn of haar 6 meest recente resultaten. Dat zijn de 6 laatste avonden die een speler aanwezig was. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten, hoe meer hoe beter. Er zijn schalen voor de 3 lijnen, die elkaar enigszins overlappen. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan. Over het hele jaar vormen de rankingpunten dan de basis voor het clubkampioenschap. Dit rankingsysteem heeft onder andere de volgende voordelen:

  • Geen aanwezigheidsplicht; iedereen speelt zo vaak als hij wil en wanneer het uitkomt. Wel blijven wij de verplichte afmelding hanteren.
  • Er is geen noodzaak meer voor vervangende (straf-)scores of “buiten mededinging” regelingen.
  • Ook invallers van buiten de club kunnen soms meedoen en komen met hun eigen ranking automatisch op de goede plek terecht, in dit geval geldt wel een maximumpercentage voor de totale avond van 55%.
  • De lijnen veranderen sneller (wekelijks); men komt meer verschillende mensen binnen de club tegen;

Wij gebruiken hiervoor het “Hulksbrug Rankingsysteem”, dit systeem is gebaseerd op ideeën afkomstig van BC Jump uit Lochem.

Wij gebruiken de schalen uit de hier getoonde tabel. Bijvoorbeeld verdient de eerste in de B-lijn altijd 90 punten, en de laatste in de C-lijn altijd 40 punten. Voor resultaten tussenin worden rankingpunten toegekend op basis van de behaalde scores (procenten bij paren of IMP’en bij butler en viertallen), afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal. De schalen overlappen vrij sterk om de doorstroming tussen de lijnen te bevorderen.

 

lijn / speelavond

maximum

minimum

A

100

60

B

90

50

C

80

40

viertallen

100

40

 

 

Het clubkampioenschap “nieuwe stijl”

Het clubkampioenschap wordt berekend uit de rankingpunten die tijdens de paren-, butler- en viertallenwedstrijden worden toegekend.

Een wedstrijdseizoen zal tussen 32 en 37 zittingen hebben en om voor het clubkampioenschap in aanmerking te komen dient een speler tenminste 60% van het aantal zittingen gespeeld te hebben. Indien een speler meer dan 60% van het aantal zittingen heeft gespeeld zullen de 5 slechtste rankings vervallen, mits tenminste 60% van het aantal mogelijke rankings gehandhaafd blijft.

Voor het clubkampioenschap wordt van iedere speler het gemiddelde van alle meetellende rankings tijdens het seizoen berekend.

Parenkampioen wordt het paar met de hoogste gemiddelde ranking.