Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de secretaris Hetty Adolfs via e-mail hetty.adolfs@chello.nl of telefonisch via 033-2451163.

De contributie bedraagt € 48,-- per half jaar. Het inschrijfgeld is € 7,--. Men is dan tevens lid van de NBB en ontvangt maandelijks het bondsblad “Bridge”.

De betaling van de contributie dient - bij voorkeur automatisch - per half jaar of jaar te geschieden op bankrekeningnummer NL08 ABNA 0465 6362 09 bij ABN*AMRO te Nijkerk ten name van de Nijkerkse Bridge Club. U ontvangt van ons geen acceptgirokaart!

Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand.