Bridgeles voor beginners en Oefenclub
Geplaatst op zaterdag 18 mei 2019

Bridge leren of verbeteren? Kom naar de cursus voor beginners of de Oefenclub

 

De Nijkerkse Bridgeclub gaat samen met de Stichting Bridge Leren weer een bridgecursus voor beginners verzorgen. De cursus die 30 september start wordt op de maandagavonden gegeven. De cursus bestaat uit 12 lessen en het cursusgeld bedraagt  € 85,-- (exclusief lesmateriaal en consumpties). Voor deze cursus kan men zich zowel als paar als alleen opgeven. De lessen worden met behulp van audiovisuele apparatuur, op een moderne en begrijpelijke wijze aangeboden. Na enkele lessen wordt de theorie in de praktijk gebracht. Dus vanaf het begin wordt er gespeeld en juist dat maakt het zo prettig om deze cursus te volgen. In januari 2020 volgt deel 2 dat eveneens uit 12 lessen bestaat. De lessen worden gegeven in Het Paashuis, Goudenregenlaan 1 Nijkerk. De gevolgde lesmethode is Start met Bridge. 

Deze moderne en praktische methode is speciaal ontwikkeld door de Nederlandse Bridge Bond, zodat nieuwe bridgers na 2 x 12 lessen in clubverband kunnen meedoen. De methode bestaat uit een theorie- en een werkboek.

 

Naast de bridgecursus voor beginners is er een Oefenclub voor mensen die weer willen gaan bridgen of hun spelniveau willen verbeteren. De Oefenclub wordt wekelijks op de donderdagavonden gehouden en start 3 oktober. De clubavond begint met een half uur theorie en daarna wordt met spelen de lesstof in praktijk gebracht. Het speelseizoen bestaat uit 24 clubavonden en de deelnamekosten zijn € 100,--.U bent dan tevens lid van de Nederlandse Bridge Bond en ontvangt maandelijks het tijdschrijft "Bridge".

NB In Nijkerk is geen plaats meer, maar op woensdagavond verzorgt de Stichting Bridge Leren in het Voorhuijs in Putten ook een Oefenclub.

 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij  Hetty Adolfs, telefoon 033-2451163 e-mail Hetty.adolfs@upcmail.nl of de website www.bridgeleren.nl