Certificaten DCA

Beste gebruikers van het DCA,

 

we zijn nu iets langer dan 1 jaar open en terugblikkend kunnen we zeker tevreden zijn. We schrijven (net) zwarte cijfers, maar hebben uiteraard nog wel onze initiële investeringen terug te verdienen.

En we staan voor een nieuwe uitdaging (de verhuizing) waardoor we de komende 10+ jaar nog beter zullen zitten en hopelijk meer opbrengsten kunnen genereren. Helaas, de kost gaat voor de baat ....

 

Om onze penningmeester te ontlasten (hij is degene die steeds aan alle financiële verplichtingen moet voldoen), zijn we op zoek naar een buffer. Om die reden hebben we een 'certificatenplan' bedacht.

 

We willen zoveel mogelijk leden vragen €100 (of een veelvoud daarvan) op rekeningnummer

NL92 INGB 0008 0286 06

t.n.v. St Denksportcentrum Amersfoort

te storten. Dit bedrag krijg je terug als je geen gebruik meer maakt van het DCA (bijvoorbeeld omdat je je lidmaatschap van de vereniging opzegt) of als je om welke andere reden dan ook je bedrag terug wilt ontvangen.

 

In ruil voor je renteloze lening zal je naam op onderstaande borden worden vermeld als lid van 'De Club van 100' en/of verkrijg je een certificaat (naar keuze). De borden krijgen een prominente plek in het nieuwe DCA.  We hopen dat veel denksporters mee willen doen waardoor wij onze financiële armslag in deze opstartperiode kunnen vergroten. Alvast dank!

Namens het DCA.

René Coppens