Protestprocedure BC de Vriendenkring

Protest tegen de beslissing van een arbiter

 

Volgens artikel 92 van de officiële spelregels van bridge heeft een speler het recht om protest in te dienen tegen een beslissing die de wedstrijdleider (arbiter) aan zijn/haar tafel genomen heeft. Dit recht op protest in te dienen vervalt dertig minuten nadat de officiële uitslag ter inzage is gegeven. Het verzoek om een herziening van een beslissing moet worden ingediend via de wedstrijdleider. In een parenwedstrijd moeten beide spelers van het paar instemmen met het protest, in een viertallenwedstrijd moet de aanvoerder van het viertal instemmen met het protest. Raadpleeg het genoemde artikel (zie https://www.nbbclubsites.nl/club/24001/spelregels) voor de details.

 

 

Bij BC Vriendenkring worden, direct na het indienen van een protest, twee niet-betrokken arbiters geconsulteerd. Zij nemen nog diezelfde avond een beslissing, uiteraard na raadpleging van de betrokken spelers en de arbiter. Deze laatste wordt gehoord maar mag niet bij het overleg aanschuiven, om beïnvloeding te voorkomen. 

Deze beslissing is bindend en geen verder beroep is mogelijk. 

 

Maart 2019, Sietske Mesu namens TC VK