van de voorzitter

Geertje Duursema 

Beste bridge collega’s,

 

2018 is een gedenkwaardig jaar geweest voor onze Vriendenkring. In de eerste plaats door de verhuizing naar het Denksportcentrum Amersfoort. Dit DCA is tot stand gekomen mede door een enorme inspanning van een aantal van onze leden waarvoor heel veel dank. Er zijn best nog wel verbeterpunten maar ik ben er van overtuigd dat als we met zijn allen met een positieve instelling de schouders eronder zetten we iets moois van het DCA kunnen maken.
In de tweede plaats heeft er een volledige bestuurswisseling plaats gevonden. Niet ideaal maar onder de gegeven omstandigheden volgens de ‘Commissie van Wijze Mannen’ de geprefereerde oplossing. Het nieuwe bestuur heeft zich met groot enthousiasme aan zijn taak gezet. Wat opvalt is de enorme toewijding, creativiteit en inzet van de vele commissies die onze club tot een ware vriendenkring maken. Heel veel dank aan allen die hiertoe hebben bijgedragen.
Namens het hele bestuur rest mij nog jullie allen een heel voorspoedig, maar bovenal gezond 2019 te wensen, met heel veel bridgeplezier.

Geertje Duursema, voorzitter VK