Update september

Het is nu september 2018, de zomer is bijna voorbij en de opleidingen starten overal. Zo ook straks de opleiding MINI BRIDGE voor de jeugd in Amersfoort. Maar daarvoor..de afgelopen maanden is er een hoop gebeurd. We zullen jullie even bijpraten.

  • Er zijn afspraken gemaakt met DCA over zaalhuur voor het geven van Mini-bridge lessen op de vrijdagmiddag en avond.

  • Er is een jeugdafdeling NEXT GENERATION opgericht. Deze jeugdafdeling valt onder de bridgeclub De Vriendenkring.

  • Er is een website ontworpen, zie www.nextgenerationvk.nl

  • Via SRO zijn alle basis-scholen in Amersfoort aangeschreven.

  • In samenwerking met “team Mirjam” is een logo voor Next Generation ontworpen en zijn er een duizendtal flyers en 100 posters gedrukt. De flyers zijn voor basisschool-leerlingen en hun ouders. De posters zijn om op te hangen op scholen en wachtruimtes en bibliotheken en supermarkten. Inmiddels is een groot deel van deze flyers op een aantal scholen in Amersfoort uitgedeeld.

  • Wij (bridge) zijn als sport te kiezen op “Kies je sport”. Een initiatief van SRO en gemeente Amersfoort om basisschoolleerlingen op goedkope en laagdrempelige wijze kennis te laten maken met een aantal sporten van hun keuze.

  • Wij willen ook (groot-)ouder-kinder bridgelessen geven. Gezellig en leerzaam.

  • Wij hebben met ons team op de verenigingsmarkt in Amersfoort een dagje flyers uitgedeeld en veel goodwill gekweekt voor onze denksport.

Waarin heeft dit tot nu toe geresulteerd ?

. Er hebben zich al twee scholen aangemeld die belangstelling hebben voor lessen op school. Slechts twee scholen zul je dan zeggen. Dat is al superveel want dat kan zomaar een wekelijkse les voor 112 kinderen zijn, natuurlijk verdeeld over verschillende groepjes.

. Er hebben zich een aantal kinderen opgegeven om bridgelessen te volgen in DCA. Vrijdag de 21ste start de eerste les.

. Een aantal kinderen van Vriendenkringers hebben ook belangstelling voor de lessen

Kortom… na een goede voorbereiding gaan we nu op kleine schaal beginnen met onze groep van vrijwilligers.

Mocht je denken… ik wil ook wel helpen om de jeugd aan t bridgen te krijgen, meld je dan aan bij ons. Wij kunnen iedereen gebruiken en de methode om mini-bridge lessen te geven leer je vrij snel. Het is leuk en dankbaar werk. Wij hebben wellicht straks zowel begeleiders als docenten nodig.

En…je zou je zomaar kunnen realiseren… eigenlijk wel leuk voor mijn (klein-)kind om met mij of zonder mij bridge te leren, neem dan ook direct contact met ons op.