Update mei 2018

 

De bedoeling is dat de commissie jeugdbridge maandelijks hier een update geeft van de belangrijkste zaken op dat moment.

 

Inmiddels is het mei 2018 en is er al weer veel gedaan. De commissieleden hebben de cursus begeleider Minibridge/Jeugdbridge van de BridgeBond gevolgd met goed succes, Rob Bello is toegetreden tot de commissie, Ruud zit als toehoorder en adviseur van het bestuur in de commissie, gesprekken met o.a. SRO zijn gevoerd, een naam voor de jeugdclub is bedacht (Next Generation VK) en er is op de algemene ledenvergadering een voorstel voor 10 euro per jaar voor de komende 2 jaar, als bijdrage voor het jeugdbridge, goedgekeurd. De 10 euro voor 2018 is inmiddels geïncasseerd en de commissie dankt nogmaals alle leden voor hun steun in deze.

 

Als Vriendenkring gaan we dit najaar mee met "kies je sport", dat georganiseerd wordt door SRO op alle basisscholen in Amersfoort. Onze slogan voor de website van "kies je sport" is - Bridge, een kaartspel met dealers en dummie's -

 

Voor al uw vragen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen of even iemand van ons aanschieten. En als je je ook wilt aanmelden als mogelijke hulpkracht bij het begeleiden van de jeugd t.z.t. , horen wij dat natuurlijk ook graag.