Oprichting cie Jeugdbridge

 Commissie en doel

Onlangs is een commissie Jeugdbridge opgericht, momenteel bestaande uit Jeanette Versteegh, Bep Lageman, Nel v Norden , Henk Peters, Els van der Hoeven, Ellen Scheffers, Marga van Wissen en Ruud Verhoef.

Doel van deze commissie is om, na een gedegen voorbereiding, binnen twee jaar een goede start met jeugdbridge in Amersfoort te hebben gemaakt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan

Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met SRO, met voormalig jeugdbridgeclub Apeldoorn, met de Bridge Bond en natuurlijk met diverse andere mensen die wat informatie of ideeen hieromtrent hebben.

Wij hebben inmiddels 70 basisscholen aangeschreven met het verzoek MINIBRIDGE lessen te mogen geven op scholen. Dat hoeft niet meteen, dan kan ook pas starten in 2018 of 2019. En met enkele scholen zijn al contacten gelegd.

Wat kan een Vriendenkringer zoal doen

  • opleiding docent/begeleider minibridge

Zoals jullie zien, is het een groot plan voor de komende jaren. Wellicht hebben wij over 3 jaar een eigen jeugdafdeling op de donderdagmiddag naast de middagbridgers.

Maar… we hebben hulp nodig . We hebben vrijwilligers nodig om te helpen de jeugd te begeleiden tijdens de lessen.

In het weekend van 25 en 26 november geeft de bridgebond een tweedaagse cursus MINI-BRIDGE begeleider, je kunt je hiervoor bij ons opgeven. Wij gaan dan kijken of we ons met een leuke groep kunnen inschrijven en of we dan onderling vervoer kunnen regelen. We maken er iets moois van met de vrijwilligers.

Mail ons als je belangstelling hebt voor deze opleiding. Je kunt dan zomaar vanaf 2018 meedraaien op scholen als begeleider.

  • contactlegger met scholen

Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig die contacten met scholen hebben. Ben je ouder, leerkracht, grootouder of anderszins verbonden met basisscholen of naschoolse opvang in Amersfoort, zorg dat je die school enthousiasmeert voor onze bridgelessen (volgens het systeem minibridge van de Bridgebond). Wij maken graag een afspraak met die school om eens langs te komen en e.e.a. uit te leggen.

Als je nog vragen hebt over Jeugdbridge/Minibridge, neem dan even contact met ons op. En vergeet vooral niet om 25 en 26 november in je agenda te zetten.