Status Denksportcentrum Amersfoort (DCA)

Korte update DCA 20 oktober

 
De ALV die voor komende dinsdag gepland stond hebben we, zoals jullie gemerkt hebben, besloten te verzetten. Dit had alles te maken met de verandering in de opzet van het contract. In plaats dat we onderhuurder zouden worden, krijgen we nu toch onze zin en wordt de constructie er eentje waarin we direct van de eigenaar gaan huren.
 
Het idee is dat we er komende woensdag uit moeten komen. Zowel financieel als qua condities valt er nog wel het één en ander te bespreken en besluiten. Inmiddels hebben we offertes voor tafels en stoelen en ideeën voor de verlichting.
 
We richten ons nog steeds op 1 januari als datum, maar - als nodig - kiezen we voor een grondige voorbereiding in plaats van een snelle overgang en wordt het mogelijk wat later. Wordt vervolgd, Rene
 

Update 10 oktober 2017:

Even een korte update over het Denksportcentrum: de komende week hopen we er (financieel) uit te komen. Het heeft door wat drukke werkzaamheden van een aantal betrokken iets langer geduurd dan we hadden gehoopt, maar nu moet het dan toch allemaal gaan gebeuren.
 
Gesteld dat we er uitkomen wat moet er dan de komende periode allemaal gebeuren? Allereerst - heel belangrijk - moeten we uiteraard de goedkeuring van de Ledenvergaderingen van de 3 betrokken verenigingen ontvangen. Als ik goed ben geïnformeerd plant ons Bestuur deze bijeenkomst voorafgaande aan de speelavond over 2 weken.
 
Parallel zullen we de contracten moeten gaan opmaken, zowel met de verhuurder als met de huurders (de 3 verenigingen). Immers DCA wordt een zelfstandige Stichting. Dit is nog wel een klus. Deze zullen vervolgens bij de notaris gedeponeerd moeten worden.
 
We moeten op zoek naar een beheerder (een hele essentiële rol!) en we zullen een aantal investeringen moeten gaan uitwerken. Tafels, stoelen, verlichting, bar.....dat zijn de belangrijkste vooralsnog.
 
Het is hartverwarmend dat zich nog steeds vrijwilligers aanbieden die wel willen bijdragen. Het kunnen er nooit genoeg zijn. Dus schroom niet. Ook hebben we inmiddels een 'subsidiecommissie' actief (sponsoren nog steeds welkom uiteraard) en ik heb de burgemeester al even gesproken of hij de opening wil doen.
 
Wordt vervolgd.....
 
 
René Coppens
06 53  241 710
 
 

Update 16 september 2017:

De commissie heeft verre van stilgezeten en het goede nieuws is dat we het inmiddels over 3 verenigingen hebben. Van die 3 hebben de besturen aangegeven graag mee te willen doen. (Waarbij ze dit uiteraard nog moeten voorleggen aan hun leden). Er zijn op de achtergrond nog 1 of 2 andere clubs die het initiatief met grote interesse volgen.
 
We hebben veel vergaderd over de financiële kant (de business case) en alle bijkomende zaken (bar, verlichting, eventuele sponsoring, inrichting speelzaal etc). Met dank aan de ongeveer 10 leden die zich inmiddels bij de diverse commissies hebben aangesloten!
 
Afgelopen week was er een uiterst belangrijk overleg met de verhuurder en huidige huurder, waarbij we op een aantal onderwerpen goede progressie hebben gemaakt. Het belangrijkste issue is - zoals zo vaak - financieel. Dat zal dus onze belangrijkste taak voor de komende 2 weken worden: het fijn slijpen van de business case. Hier wacht ons nog wel een grote uitdaging, maar we blijven vol goede moed.
 
Er is een gesprek met een mogelijke sponsor, maar mocht iemand suggesties hebben voor andere sponsoren (klein of groot; alles is welkom) dan houden we ons aanbevolen. 
 
De komende weken worden cruciaal; we gaan nog wat alternatieve scenario's uitwerken......begin oktober hopen wij jullie uitsluitsel te kunnen geven. 
 
Namens de cie,
René 
 
Informatie zomer 2017:

Er is inmiddels interesse getoond vanuit een aantal andere denksportverenigingen uit Amersfoort voor een gezamenlijk denksportcentrum op de Isselt.

Ook de onderhandelingen met de verhuurder ontwikkelen zich positief. 

 

Op onze site meer informatie over de plannen en wel in de vorm van een presentatie die op 4 juli gegeven is aan de leden van de club.

 

 

We hebben een mooi plan met goede onderliggende financiële onderbouwing wat we aan de leden kunnen voorleggen. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen, want het succes van het plan staat of valt met de betrokkenheid en inzet van meerdere handen.

 

Zo zijn we nu op zoek naar een jurist/notaris met kennis van het opzetten van een Stichting en opzet van horeca in (voorlopig) eigen beheer.

 

Indien je als expert iets denkt te kunnen betekenen, graag een email naar Rene.

 

Uiteraard zullen we iedereen ook via de site blijven informeren.

 

We zijn er nog zeker niet, maar de ontwikkelingen gaan de goede kant op!