Aanmelden nieuw lid

Download bijlage:

 Bridgeclub de Vriendenkring is een grote en actieve vereniging. Binnen onze club treft u een grote verscheidenheid aan wat betreft niveau, maar onze leden onderscheiden zich allemaal op het gebied van enthousiasme voor het spel en de club. Dat blijkt uit het grote aantal leden dat "iets" doet voor de club, binnen één van de diverse commissies of daarbuiten.

 

De sterkte varieert van de gewone bridger tot spelers met ambitie op landelijk niveau. We zijn een wedstrijdclub, maar ook een gezelligheidsvereniging. Zo is het na afloop vaak nog lang gezellig aan de bar.

 

U kunt bij ons spelen op dinsdagavond en op donderdagmiddag. Wij kennen voor de dinsdagavonden geen “zomerstop”, wel voor de donderdagmiddagen. 

De leden die op donderdagmiddag spelen zijn in de zomermaanden welkom om mee te doen aan de op de dinsdagavonden georganiseerde zomerdrives

 

Heeft u interesse in onze club, dan kunt u vrijblijvend enkele keren komen spelen. Wel graag van tevoren melden, liefst via het secretariaat. Hier kunt u natuurlijk ook alle mogelijke andere informatie krijgen.

 

Om lid te worden dient u bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen. Ook moet het formulier voor de automatische incasso gelijktijdig ingeleverd worden, dat vindt u hier.

 

De contributie bedraagt:

 
Middag 2017   Avond 2017/2018
Entreegeld € 12,00   Entreegeld € 12,00
Gewoon lid € 80,00   Gewoon lid € 105,00
Dubbellid € 70,00   Dubbellid € 91,00
Combi met avond € 70,00   Jeugdlid € 50,00
      Rustend lid € 50,00