Vriendenkring weer in het DCA

Geertje Duursema 

Gisteravond hebben we de heropening van het DCA gehad met 23 paren. Tegelijkertijd speelden er 22 VK paren op Stepbridge. Dus bijna de helft van onze leden heeft op de gebruikelijke dinsdagavond gespeeld. We hopen van ganser harte dat dit aantal zal groeien de komende tijd. Daarvoor doet het DCA zijn uiterste best om geheel te voldoen aan alle voorwaarden; gisteravond hadden ze het heel goed voor elkaar. Onze TC blijft zich reuze inspannen om het spelen op Stepbridge te faciliteren voor diegenen die het nog te riskant vinden om in het DCA te spelen. We wensen allen een hele fijne zomer, in goede gezondheid. Namens het bestuur,

Geertje