Protocol de Vriendenkring

 Vanaf 1 juli zijn de maatregelen rondom Covid-19 versoepeld, waardoor binnensporten zijn toegestaan. Daaronder valt ook bridge, zodat we weer in het DCA mogen gaan spelen. Daar zijn we heel erg blij mee en dat willen we zo houden. Daarom gelden er voorlopig nog de nodige beperkingen om risico’s te vermijden. We volgen daarbij het bridgeprotocol van de NBB.  

Hieronder zullen we aangeven hoe we binnen de regels het spelen zo veilig mogelijk kunnen houden. We beseffen dat voor sommigen de regels overdreven streng zullen lijken en voor anderen juist niet. Maar ons uitgangspunt is dat iedereen die komt er op mag vertrouwen dat we ons aan de regels houden en dat daardoor bridgen op het DCA veilig is.

 

Natuurlijk zijn de algemene regels van kracht: iedereen die symptomen heeft of contact heeft gehad met een besmet persoon komt vanzelfsprekend niet.

Speelzaal
De speelzaal is ingericht zodat de spelers anderhalve meter verwijderd zijn van de spelers aan andere tafels. Je speelt aan tafelblokken van 90X180 zodat aan tafel de ruimte voldoende is. De loopruimte is voldoende om veilig te kunnen wisselen. We spelen in de twee grote zalen met 12 blokken. In totaal kunnen daardoor maximaal 48 leden meespelen. Mogelijk dat we binnenkort het maximum aantal spelers kunnen verdubbelen.

Aankomst en ontvangst voor de dinsdag avond
Iedereen moet zich van tevoren aanmelden, voor maandagmiddag 17:00 uur. Op basis van de aanmeldingen stuurt de TC vooraf aan de speelavond een mail met paar- en tafelnummer. De zaal gaat open om 19:00 uur. Bij de ingang worden de spelers opgevangen, ze krijgen nogmaals hun paar- en tafelnummer te horen en in welke zaal ze moeten spelen. Iedereen gaat direct aan tafel zitten. Niet naar de bar of blijven praten met anderen. De bediening komt langs om desgewenst een bestelling op te nemen.

Speelschema
We spelen een schema dat voor een minimum aan "verplaatsingen" zorgt. Voor de liefhebbers: NZ blijft de hele avond zitten, OW schuift iedere ronde één tafel op. We spelen alleen in deze lijnen, er is geen aparte groep viertallenspelers. We spelen de parencompetitie, de uitslag wordt verwerkt in de Ranking.

Huishoudelijke zaken
De bediening komt langs, het is niet toegestaan zelf drankjes aan de bar te halen. Voor de spelers die tussentijds naar buiten willen: er is een vaste looproute, houd je daaraan, en doe het omzichtig. Aan rokers wordt verzocht het roken tot een minimum te beperken, en niet-rokers mogen niet meelopen. Houd ook buiten de regels in acht. Ook voor een bezoek aan het toilet is een looproute aanwezig (zie het DCA protocol).

 
Corona-official
In beide zalen is een corona-official aanwezig. Deze heeft als taak toe te zien op naleving van de regels en spreekt mensen erop aan die dat niet doen. Omdat het om ieders veiligheid en vertrouwen gaat wordt deze functie door het bestuur zeer serieus genomen. De corona-official heeft vergaande bevoegdheden. In geval spelers door onachtzaamheid, enthousiasme of wat dan ook zich niet aan de regels houden volgt een waarschuwing. In geval van hardnekkige overtreding kan dit tot uitsluiting leiden. Kun je je niet vinden in deze regels dan is het in het belang van de club en de voorzichtige leden beter om voorlopig niet te komen. We moeten dit wel doen, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Het bestuur hoopt dat met alle waarborgen die we getroffen hebben ook de bedenkingen van twijfelaars zijn weggenomen. De donderdagmiddag is naar verwachting veel minder druk, overweeg om op dat speelmoment te gaan spelen als de dinsdagavond je te druk lijkt. Nadrukkelijk respecteren we ieders keuze in geval men nog niet wil komen. Om diegenen tegemoet te komen zal de mogelijkheid om op Step te spelen nog geboden worden zolang er behoefte aan is. In de praktijk: zo lang minstens acht paren willen spelen.

Als blijkt dat het animo om in het DCA te komen spelen zelfs veel groter is dan het maximum van het DCA, is de TC bereid om vanaf de opening van het nieuwe seizoen (september) ook op de donderdagavond een speelavond te organiseren. Voor de fanatieke viertallenspelers: het DCA blijft in de zomer op donderdagavond open voor jullie.

Samengevat voor de dinsdagavonden:

·         Maximaal 48 (80) personen met minimale loopbewegingen.

·         Spelen in 2 lijnen met een uitslag volgens het Rankingsysteem.

·         Inschrijving indien mogelijk per paar via de Agenda op de site (geen vrije inloop!) met de uiterlijke inschrijftermijn van maandag 17.00 uur.

·         De indeling wordt vooraf verstuurd naar de deelnemers per mail.

·         Vanaf 19.00 uur kun je het DCA betreden.

Startfase voor de komende weken voor de donderdagmiddag:

Organisatie is in handen van Ad de Vries en Willem Meier, aanmelding via middagbridge@bcdevriendenkring.nl . Zij zullen vergelijkbare afspraken en regels hanteren zoals hierboven beschreven: aanmelden vooraf, uiterlijk woensdag 13:30.

Bovenstaande regels zijn vastgesteld op 3 juli 2020 door het bestuur van BC De Vriendenkring, gebaseerd op het protocol van het DCA en de voorstellen van de Technische Commissie.

NBB protocol

 

 1. De 1,5 meter afstand mag kortdurend worden losgelaten indien dat onvermijdelijk is. Denk hierbij aan een arbitrage.
 2. Spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich buiten en/of in de speellocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts.
 3. Tijdens het bridgen dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. Denk hierbij ook aan het wisselen tijdens een zitting.
 4. Meld je aan voordat je gaat bridgen volgens de vastgestelde aanmeldprocedure (zie punt 6 bij “Praktische invulling”).
 5. Draag een mondkapje wanneer je met personen buiten je huishouden in één vervoermiddel van of naar een sportactiviteit gaat.
 6. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in de speellocatie als in de omgeving ervan.
 7. Houd er rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek, tenzij je direct de locatie verlaat.
 8. Zorg ervoor dat je geen fysiek contact hebt zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens het wisselen tussen de ronden.
 9. Zorg dat je maximaal tien minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.
 10. Heeft een accommodatie een aparte kantine, zelfstandig restaurant of terras, dan mogen spelers voorafgaand aan of na een speelmoment daar naartoe om wat te drinken. Let op: hier is wel het protocol Horeca van toepassing.
 11. Conform artikel 79 van de Spelregels is een bridgewedstrijd formeel afgelopen 30 minuten nadat de uitslag bekend is gemaakt. De richtlijnen stellen voor om de speellocatie direct na het spelen te verlaten. Suggestie: protesten en scorewijzigingen worden telefonisch of via e‑mail behandeld.
 12. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, wedstrijdleiders en bestuursleden.
 13. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 14. Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Reinig materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie/wedstrijd/ronde met water en zeep of geïmpregneerde reinigingsdoekjes.
 15. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
 16. Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over jouw kind) worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.
 17. Bij binnenkomst dienen bridgers verplicht gebruik te maken van desinfecterende zeep/gel (min. 70% alcohol).