Horecadrive Leusden 28-09

Download bijlage:

Bridgeclub Leusden organiseert samen met de bridgeclubs BC’80 en De Deel voor de 8e keer
de Horecadrive in het oude centrum van Leusden. Deze drive wordt gehouden in
horecagelegenheden aan de Hamersveldseweg, Zwarteweg en in en om De Biezenkamp. Wij
hopen dat deze Horecadrive net als vorige jaren een groot succes wordt.
Details:
Wanneer : zaterdag 28 september 2019
Aanvang : 10.45 uur
Prijsuitreiking : ca. 17.15 uur
Wedstrijdvorm: 7 ronden van 4 spellen, matchpointtelling (parentelling)
Inschrijving : via de website www.horecadriveleusden.nl. Inschrijving is mogelijk tot en
met 15 september 2019 of eerder bij het bereiken van het maximum aantal
paren.
Bij inschrijf problemen via de website kun u contact opnemen met
Hetty Smits: info@horecadriveleusden.nl
Inschrijfgeld : € 39,00 per paar, inclusief koffie/thee bij binnenkomst in De Til en inclusief
lunch met een karnemelk, melk, koffie of thee consumptie, te voldoen op:
- Rekeningnummer NL35 INGB 0006 4954 80
- T.n.v. Bridgeclub Leusden
- Onder vermelding van de bevestigingscode uit de inschrijf bevestiging.
Tevens namen van deelnemers en telefoonnummer vermelden.
Inschrijving is pas definitief zodra het inschrijfgeld is ontvangen.
Let op!: Géén aanmelding via de betaling, inschrijving is noodzakelijk.
Bevestiging : uiterlijk in de week voorafgaand aan de Horecadrive ontvangt u uw
inschrijfnummer en nadere informatie.
Inlichtingen : 06 - 1461 8300 tussen 18.00 en 21.00 uur.
Hans van de Grootevheen
Voorzitter Horecadrivecommissie Leusden